Trpaslíci ve světě Warhammeru


Redakce LARP.cz - Posted on 08 February 2018

 

V prvním díle našeho seriálu o trpaslících se podíváme na trpaslíky ze světa Warhammer Fantasy Battles. Povíme si něco o tom, jak funguje společnost trpaslíků v tomto univerzu, jaká hodnoty trpaslíci vyznávají, jaké mají zvyky a v neposlední řadě také to, jak se oblékají a jakou používají výstroj.

 

Život v trpasličí pevnosti

Trpaslíci patří mezi nejstarší rasy na světě. Jsou vzrůstem malí a podsadití, ale hrdost a odvaha, kterými se tradiční trpasličí společnost vyznačuje, jejich nízkou tělesnou výšku dorovnává. Trpaslíci ze světa Warhammeru jsou (podobně jako trpaslíci v mnoha jiných fantastických světech) velice zručnými řemeslníky a obávanými válečníky. Jednou z nejdůležitějších hodnot trpaslíků je rod - na rodových liniích si skutečně zakládají. Namísto bohů uctívají své předky, kteří před tisíci lety vedli původní trpasličí klany: patrona válečníků Grimnira, patrona horníků a řemeslníků Grungniho a patronku léčitelství a pivovarnictví Valayu.

Trpaslíci žijí v horských pevnostech (v trpasličí řeči karak). Většina z nich byla založena bohy-předky a postavena na výhodných pozicích, jako jsou průsmyky, naleziště surovin nebo okolí horských jezer. Uvnitř většiny trpasličích pevností lze nalézt rozlehlé síně spojené složitým labyrintem chodeb. Chodby nespojují pouze obytné části, ale vedou i hluboko do hor – do štol. Podzemní cesty vedou i mezi pevnostmi, což je výhodou i nevýhodou zároveň. Pokud se nepřítel dostane do chodeb, může na ostatní pevnosti zaútočit i zevnitř.

 

Pevnost je samostatnou a uzavřenou jednotkou. Návštěvníci zvenčí se v ní mohou volně pohybovat jen velice zřídka.

 

Každá pevnost potřebuje mnoho horníků a stavitelů, kteří ji udržují silnou a bezpečnou. Další velkou skupinu tvoří kováři, kteří zajišťují výzbroj a výstroj. Tyto tři dovednosti jsou v trpasličí společnosti natolik vážené a významné, že se jejich základům v mládí učí všichni trpaslíci. Během toho také podstupují bojový výcvik. Každý trpaslík tedy rozumí kovu a kameni a umí bojovat.


Aby trpaslíci udrželi obchod v rozumných mezích a uchránili svá výrobní tajemství, vytvořili systém cechů. Každá profese má svůj cech, který trénuje mladé trpaslíky, dohlíží na kvalitu práce, určuje ceny a vyhledává obchodní partnery. Cechů je mnoho a působí i mezi jednotlivými pevnostmi. Jedno odvětví může být spravováno větším množstvím soupeřících cechů, které mezi sebou soupeří; pouze Cech inženýrů je jen jeden. Tento cech je zodpovědný za jednu z největších chloub trpasličí společnosti - technicky vyspělé stroje, jako jsou parní lokomotivy, gyrokoptéry a samozřejmě pušky, děla a další zbraně.Mohlo by se zdát, že zásobení pevnosti jídlem bude problém. Trpaslíci jsou ale velmi vynalézaví. Do pevností se vejdou malá stáda ovcí a koz i malá políčka. Pokud není jiná možnost, tak se mouka smísí s jemným štěrkem. Výsledkem je tvrdý kamenný chléb, který ale silný zažívací systém trpaslíků zvládne zpracovat.

Další potravu zajišťují skupiny lovců, které se pohybují po povrchu a přináší do pevnosti kůži a maso. Trpaslíci nenechají jakoukoli část uloveného zvířete nevyužitou - jsou schopní zpracovat i úplně celého trolla.


Trpaslíci jsou známí jako silní pijáci, ale málo se ví, že na pití alkoholu často závisí jejich život. Jejich pivo je totiž neuvěřitelné hutné a výživné a tak trpaslíkům nahrazuje část stravy.  Konzumace piva doprovází všechny společenské události - žádné setkání, porada nebo obchodní transakce se neobejde bez poctivého soudku. Na kvalitu piva jsou trpaslíci velice hákliví. Nejlepším pivovarnickým mistrem byl Josef Bugman, jehož jméno zaručuje nezpochybnitelnou kvalitu.


Většina trpasličího jídla a pití je pro ostatní rasy smrtelná. Trpaslíci jsou obecně velmi houževnatí a zvládnou přežít tvrdé podmínky, v nichž by jiné rasy neobstály. Dobře zvládají nízké teploty,  horské klima i život v podzemí. K tomu všemu jsou odolní vůči magii. Nejsou schopni magii používat (jedinou formou jsou runy), ale ani nijak zvlášť netrpí na její účinky.  Jsou také prakticky imunní vůči mutacím.


Pokud trpaslíci potřebují nějaké jídlo navíc, obchodují se svými nejbližšími sousedy - Říší. Lidé mají lepší podmínky pro chov a farmaření a na to trpaslíci trochu spoléhají. Pokud si jídlo koupí, mohou se věnovat důležitějším pracím. Avšak obchody jsou téměř vždy výměnné, trpaslíci se velmi neradi vzdávají svého zlata. Proto nabízí své řemeslné výrobky. Trpaslíci nemají s lidmi z Říše pouze obchodní vztahy. Jsou jejich nejbližšími spojenci jejich společná historie je plná bojů proti hordám Chaosu.

 

Konzervativní a tvrdá společnost

Dalšími hodnotami, kterých si trpasličí společnost cení velmi vysoko, jsou čest a úcta k sociálnímu statusu. Ten u trpaslíků závisí na věku, schopnostech a majetku. Trpaslíci žijí několik století, občas se dožívají i milénia. Věk trpaslíka - a tím pádem i jeho zkušenosti a moudrost - lze snadno odhadnout z jeho vousu. Trpaslíci si vousy nikdy nestříhají. Mladým mužům, kteří ještě mají krátký vous, se posměšně říká holobrádci. To trvá přibližně do sedmdesátého roku života. Naopak starým mužů se říká dlouhovousí, případně šedovousí. U žen je to trochu jinak - protože mnoho z nich si své vousy holí, pozná se jejich věk (a tedy i vážnost, jakou ve společnosti mají) především podle délky a síly copů.


Kromě věku je pro sociální status trpaslíka velice důležitá také jeho schopnost tvořit umělecké předměty. Trpaslíci oceňují talent – a čím náročnější a vzácnější odvětví, tím větší úctu trpaslík požívá. Na vrcholku pyramidy jsou runoví kováři a inženýři. Existují i povolání či funkce, které jsou řídce obsazeny a jsou ve společnosti vážené. Jsou to kněží bohů-předků a Mistr tradic, archivář, který zaznamenává dění v pevnosti.


Od schopností trpaslíka se samozřejmě odvíjí také pravděpodobná výše jeho majetku. Ti nejschopnější mají šanci zařadit se mezi ty nejbohatší a tím pozvednout nejen sebe, ale i celou svou rodinu. Majetek se totiž dědí. Některé trpasličí rodiny jsou tak majetné a významné, že si mohou dovolit vlastní znak.


Všichni trpaslíci mají vrozenou lásku ke zlatu a dalším cenným kovům. Není to přímo chamtivost, ale spíše neustálá fyzická potřeba hromadit. Trpaslíci všeobecně rádi dávají na odiv svůj majetek, proto se zdobí například náramky. Důležité je mít upravený i vous - složité zapletení, množství spon a korálků z kovů dává všem vědět, s kým jednají. Oblíbený materiál je měď, bronz, mosaz, bohatší klany využívají zlato a stříbro.


Trpaslíci jsou pouze tak důležití, jak je důležitý jejich klan. Klany jsou opět postaveny na rodinných principech. Každý klan je tvořen několika rodinami, které sdílí předky či domovinu. Vůdce klanu se nazývá Tén. Tén je hlava rodiny; zadává ostatním práci a řídí obchody klanu. Také velí svému klanu v bitvě. Pozice Téna není výlučně dědičná, ale předává se nejschopnějšímu a nejzasloužilejšímu trpaslíkovi klanu.


Klany mají vlastní hierarchii. Nejníže na žebříčku jsou zostuzené, zahanbené klany, které byly vyhnány z pevností. Po nich jsou klany bez domovské pevnosti, které spíše cestují, obchodují a nebo třeba pracují v Říši. Střední třídu tvoří ty klany, které žijí v pevnostech. Nejvyšší společenský status mají ty klany, které se zabývají nejsložitějšími a nejrespektovanějšími odvětvími - runovým kovářstvím, inženýrstvím a zlatnictvím.Nejvýše je ale královský klan. Každá pevnost má svého krále. Tento titul se dědí v hlavní mužské linii; královské klany si zakládají na tom, že se jejich původ  odvozuje až od prvního trpaslíka, který vládl v dané pevnosti. Král vládne pevnosti téměř absolutně, ale obvykle není tyranem. Má k ruce Radu starších, poradní orgán sestávající z nejstarších a nejváženějších Ténů. Kromě toho se zodpovídá Velekráli, který sídlí v Karaz-a-Karak a má absolutní moc na všemi trpaslíky. Chod pevností však nechává na starost jednotlivým králům a ténům. Jeho nejvyšším cílem je dobro trpasličí rasy - při korunovaci přísahá, že pomstí všechny křivdy spáchané na trpaslících.


Bývá zvykem, že králové a ténové se nežení z lásky, ale obchodně - hledají si nevěstu z bohatého klanu, aby získali mohutné věno. Tím se utužují vztahy mezi pevnostmi a klany. Trpaslíci mají silně patriarchální společnost. Vůdčí osobnosti jsou prakticky vždy muži. Ženě v trpasličí společnosti nicméně není upírán přístup k jakémukoliv povolání. Často se ženy účastní porad - panuje přesvědčení, že v jejich přítomnosti se budou muži krotit a nebudou vést rozvášněné debaty.

 

Trpaslíci ve válečné vřavě

Výraznou zvláštnost v trpasličí společnosti pak tvoří takzvaní trolobijci. Jedná se o trpaslíky, kteří se nějak závažně provinili a ztratili svou čest. Takový trpaslík musí složit slib a následně opustit svou pevnost a odčinit své chyby - a to tak, že padne slavnou hrdinskou smrtí. Pro trpaslíka je nemyslitelné, aby úmyslně prohrál; trolobijci proto vždy bojují naplno a zároveň vyhledávají nerovné souboje, ve kterých je smrt jistá. Trolové jsou ideální cíl, ale stejně dobře poslouží i mnohonásobná přesila. Poznávacím znamením trolobijců je typické číro a oranžová barva vlasů i vousů. Trolobijci často nenosí žádnou zbroj.
Trpaslíci mají mnoho nepřátel, ve válce jsou téměř neustále. Tvrdě vydřené, z hlubin země vykopané a mistrovsky zpracované trpasličí bohatsví láká nájezdníky, především orky a gobliny. Podzemní tunely a síně jsou obsazovány hejny skavenů. Nejhorším nepřítelem trpaslíků jsou ale trpaslíci, kteří před dávnými věky odešli příliš daleko na východ. Tam se totiž zřekli Předků a nyní slouží ukrutným bohům Chaosu. Hordy Chaosu trpaslíky ohrožují, jejich původní domovina je totiž nárazníkem mezi Říší a pustinou obývanou mutanty.


Pokud se trpaslíkům stane nějaká křivda, může král na jejího původce vyhlásit takzvanou zášť. Zášť je přísaha, kterou se král (případně Tén) zavazuje jmenovaného zabít. Křivdu může smazat jenom krev. Zášť může být vyhlášena i na celou rodinu či dokonce kmen. Jednotlivé zášti jsou zaznamenávány do knihy a tesány runami do kamene, aby nebyly zapomenuty. Trpasličí smysl pro čest je velice silný, a přísaha u nich zavazuje nejen toho, kdo ji složil, ale i jeho potomky. Zášť tak smrtí přísahajícího není smazána. Naopak se stává, že je na ni vzpomenuto až po stovkách let a musí ji smazat potomci toho, kdo ji vyhlásil.


Trpaslíci bojují na blízko převážně kladivy a sekerami různých velikostí. Tyto zbraně jsou vhodné pro boj v tunelech i v poli - v případě nutnosti (například když nastane zával) totiž slouží i jako nástroje. Trpaslíci obvykle používají také štíty, výjimečně se pak chápou i kopí a pík.

 

 

Z výše popsané výzbroje by se mohlo zdát, že trpaslíci bojují především na blízko, ale opak je pravdou. Rádi si udržují odstup a jsou v tom dobří. V jejich řadách jsou obvykle silně zastoupeny jednotky hromovládců, tedy střelců ozbrojených puškami. Ti bývají doplnění střelci s kušemi. Dalším způsobem, jakým si trpaslíci drží nepřátele od těla, jsou masivní válečné stroje. Trpaslíci používají vícehlavňová děla, metače ohně, varhany, raketomety a mnoho dalších moderních - a vždy mistrovsky zpracovaných - zbraní.

 

V boji se trpaslíci nespoléhají jen jeden na druhého, na své schopnosti, zkušenosti a výcvik, ale také na runovou magii a pomoc předků. Proto si své zbraně, zbroje i oděvy zdobí tvářemi předků a magickými i nemagickými runami, k nimž přidávají znaky svých klanů.  

 

Trpaslíci věří, že vzešli ze země a kamene, a do něj se po smrti musí tělo navrátit. Samotná duše pak odchází do Síní Předků. Existují dva způsoby pohřbů. Pokud trpaslík umírá na stáří, svolá svou rodinu a vyřeší spolu odkázání majetku. Poslední chvíle života pak tráví s rodinou a přáteli. Poté je na čtyři dny umístěn do chrámu předka Gazula, který chrání mrtvé. Po ochranném obřadu je tělo uloženo do rodinné hrobky. Pokud trpaslík padne v boji, jsou nad jeho tělem proneseny obřady a je se ctí pohřben na místě bitvy. Pouze padlí králové, runoví kováři a členové rady starších jsou přeneseni do pevnosti a pohřbíváni ve svých hrobkách. V nástupnické linii vysoké funkce pak platí pravidlo - nový král musí jako první akt své vlády vykonat poslední přání předchozího krále. Většinou se jedná o smazání poslední vyhlášené zášti.


Trpaslíci jsou hrdý a odolný národ s neskutečným smyslem pro čest, povinnost a pravidla. Existují výjimky, ale ty stereotyp pouze potvrzují. Trpaslíci drží při sobě a dělají to, co nejlépe umí. Vynikající spojenci, hrůzní nepřátelé.

Článek napsal Josef Hlavinka z www.reveri.eu
 


Všechny obrázky jsou převzaty z http://warhammerfantasy.wikia.com/wiki/Warhammer_Wiki

 

5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)

Bylo by skvělé vidět další takové články Laughing

Hot news