Nápověda k vytváření článků


Licence článků na LARP.cz

Texty a obrázky publikované na stránce larp.cz jsou obecně chráněny licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic License.

Požadavky na článek

Aby byl článek přijmut redakcí a bylo možno ho vydat, musí splňovat:

  • Musí se týkat larpu.
  • Musí být psán česky, což znamená i podle platných pravidel českého pravopisu. Respektujte prosím správné skloňování a psaní slova larp.
  • Musí mít odpovídající rozsah, což u pozvánek jsou minimálně tři odstavce, u dalších článků alespoň odhadem stránka A4. Maximální doporučený obsah jsou tři stránky, ovšem mohou být výjimky.
  • Je-li článek pozvánkou, měl by alespoň rámcově pokrýt obsah těchto Osmi věcí.
  • Článek musí obsahovat alespoň ilustrační fotografii, která bude zobrazena na hlavní stránce.
  • Článek musí být vydán autorem či se souhlasem autora; fotografie a jiná obrazová díla taktéž. Autor obsahu musí být uveden, výjimkou je jeho vyslovené přání zůstat v anonymitě.
  • Jeho smyslem nesmí být propagace komerčních aktivit, nesmí propagovat a šířit nenávistné a pomlouvačné zprávy.

Doporučené postupy:

  • Přidání ilustrací a fotografií je žádoucí
  • Členění rozsáhlejšího článku mezinadpisy přidává na přehlednosti
  • Chcete-li se dozvědět více o správném formátování článků, přečtěte si článek Formátování článků.

 

Články jsou rozděleny na několik kategorií. Po samotném kliknutí na stránku Články získáte přehled posledních článků ze všech kategorií.

Přidávání článků

Každý registrovaný a přihlášený uživatel může přidat článek. Nutné je vyplnit nadpis, kategorii a samozřejmě text článku.

Pole štítky neboli tagy slouží k snadnějšímu vyhledávání článků, proto je dobré odpovídající štítky k článku napsat. Pište heslovitě slova či slovní spojení charakterizující Váš článek. Při psaní prvních písmen se vám zobrazí štítky již použité a je proto doporučeno vybírat štítky již existující a vyhnout se synonymům. Jako příklad můžeme uvést slovo „kostým“, které již existuje a je tak kontraproduktivní vytvářet štítek „kostýmy“.

Psaní samotného textu, perex, obrázky

Než se vrhnete do psaní textu jako takového, vyberte si v záložce Editor, jakým způsobem chcete text psát. Pokud chcete mít text graficky přehledný, nejste-li zběhlí v html, či jednoduše chcete mít možnost jednoduše ovlivnit způsob zobrazení vašeho článku, využijte možnost WYSIWYG. Máte-li zkušenosti s html značkami a nechcete text nijak výrazně graficky upravovat, použijte možnost Filtered HTML. Obě možnosti se dají kombinovat a můžete tak to, co Vám WISIWYG nechce udělat, upravit v html.

WYSIWYG editor slouží k úpravě textu podobně jako u kancelářských programů Word (MS Office) či Writer (OpenOffice). Každé tlačítko po najetí myši vám ukáže, k čemu slouží. Upozorňujeme zvláště na tlačítka link Vložit odkaz a úplně poslední ikonu Oddělit perex (upoutávku) a tělo článku s popisem Oddělit perex (upoutávku) a tělo článku sloužící k oddělení textu, který se objeví v přehledu článků. Po kliku se objeví červená vodorovná čára s textem break. To, co bude nad ní, se ukáže v přehledu, co bude pod ní, se ukáže v článku samotném. Pokud zaškrtnete volbu V plném zobrazení ukázat náhled, pak se vám perex objeví i jako součást celého článku.

Obrázky se nahrávají tlačítkem Nahrát nebo aktualizovat obrázek Nahrát nebo aktualizovat obrázek. Pokud chcete, aby si návštěvníci prohlédli fotku v plné velikosti, nezapomeňte ve volbě Odkaz vybrat Na původní velikost. Po přidání obrázku klikněte na tlačítko vlozit-upravit Vložit/upravit obrázek, kde můžete v záložce Vzhled nastavit odsazení a obtékání textu, rámeček či samotnou velikost. U obrázků vždy nastavujte odsazení od textu (Vertikální mezera a Horizontální mezera) na 5px, aby nebyly přilepeny hned na text. Dále u obrázku vždy vložte Titulek obrázku.

Přílohy 

Do článku mohou být nejen vloženy obrázky,  ale i přiloženy další typy souborů, např. pdf, doc, xls aj.

Vydání a publikování článku

Pokud jste celý článek dopsali a jste s jeho vzhledem spokojeni (použijte tlačítko Náhled), klikněte na Uložit. Tím se redaktorům zobrazí, že uživatel napsal článek a je připraven k vydání. Pokud naopak chcete ještě na článku pracovat, zaškrtněte volbu Neposílat k vydání. Budete se tak moci vrátit k rozdělané práci a redaktoři nebudou o vašem článku informováni.

Jakmile bude článek připraven k vydání, a redaktoři budou s jeho obsahem spokojeni, objeví se na stránkách. Pokud bude třeba jeho obsah dále konzultovat, budete redakcí kontaktováni, případně se můžete ozvat na redakce [at] larp [dot] cz.

Seznam všech vašich článků, ať již rozepsaných, připravených na vydání a vydaných naleznete v panelech vpravo na hlavní stránce a stránce článků. Budete tak mít možnost svůj článek zpětně upravit, případně i smazat.

Přidání videa z Youtube

Přidat video z Youtube je velmi jednoduché, stačí vložit nabízený odkaz u videa na Youtube (rámeček Vložit).
Upozorňujeme, že na webu se objeví jen kvalitní videa. Ty nejkvalitnější se mohou objevit i na hlavní stránce.

Rozšířené informace

Chcete-li se dozvědět více o správném formátování článků, které ušetří redaktorům čas a nervy, přečtěte si článek Formátování článků.

V případě jakýchkoliv nejasností či pokud máte připomínku nebo návrh k vylepšení, kontaktujte správce stránek na mailu larp [at] larp [dot] cz či přidejte komentář.

Hot news