Desatero pro organizátory aneb odpočívej v pokoji


Mealtiner - Posted on 05 September 2012

S hlubokým zármutkem vám oznamuji, že nás po 8 letech používání navždy opustila další larpová oblast. Další louka a les, kde se již larp v budoucnosti konat nebude.

Tento článek bude trošku osobním vylitím srdéčka nad ztrátou krásného prostoru nedaleko Brna a částečně návod na to, jak postupovat při pořádání akce. Proč znova rady o organizaci? Protože opakování je matka moudrosti. A některým zřejmě to desetkrát říct nestačí.

 

Jak to bylo 

Přírodní park Bobrava je obecně chráněné území na ploše asi 3100 ha, vyhlášené 1. ledna 1982. Na území parku se nacházejí také přírodní památka Střelický les a přírodní památka Střelická bažinka.“ Tolik nám o Bobravě prozradí česká Wikipedie.

Na okraji tohoto parku, na hranici katastrů obcí Radostice a Ořechov se nachází krásná louka, která po dobu více jak 8 let sloužila pravidelně ke konání larpů a podobných akcí. Jezdí tam také místní mládež - uspořádat nějakou tu kalbu či oslavu narozenin.

Posledních 8 let se zde každý rok konaly vždy alespoň tři různé larpové akce od různých organizátorů. Některé legálně povolené, některé ne.

Není to tak dávno, co mi jeden známý řekl: „Já jsem si myslel, že to tam máme povolené tak nějak permanentně a že se nemusíme nikoho ptát.

 

Byrokracie začíná

Omyl. Každý kousek území České republiky někomu patří. Pokud chcete pořádat akci, je více než vhodné, aby majitel tohoto území o tom věděl a dal vám k jejímu konání souhlas. Ve většině případů stačí třeba i ústní souhlas, protože i ten má dle zákona charakter smlouvy (viz. článek Larpy a právní předpisy ČR na LarPardu.). Vždy je ale lepší mít onen souhlas napsán pěkně černé na bílém.

Další věc, kterou musíte při konání akcí provést, je nahlášení konání akce na příslušné obci. Protože každá larpová akce podléhá (pokud se nejedná o jeep pro dva lidi u vás v pokoji) oznamovací povinnosti. V praxi to vypadá tak, že zajdete za starostou (nebo v dnešní době třeba jen pošlete email s žádostí na podatelnu), že byste rádi pořádali tu a tu akci, že máte souhlas majitele pozemku, a že žádáte o souhlas s konáním i obec.

 

V 90% případů (alespoň ze zkušenosti) vám starosta vyjde vstříc. Někdy i sám vymyslí, kde by se dalo nejlépe parkovat a domluví vám místo k parkování nebo cokoliv dalšího. Není proč se bát jít a žádost s konáním akce podat. Zabere vám to maximálně 15 minut na úřadě.

Pokud se na to necítíte, nebo si nejste jistí, nevíte, co všechno musíte doložit nebo kdo a jak je za co zodpovědný, není nic jednoduššího, než se obrátit na někoho v okolí o pomoc. V České republice existuje spousta občanských sdružení, DDM center, junáků, pionýrů, sokolů a podobných organizací. Věřím, že v okolí každého z vás je někdo, kdo je schopen vám s jednáním s úřady pomoci a třebas i převzít břímě zodpovědnosti na sebe.

A stačí se jen zeptat. V dnešní době je to otázka 10 minut na internetu.

Pak se nemůže stát, že vás vyženou myslivci, že „otravný soused“ tvrdí, že tam nemáte co dělat a zavolá policajty, že se až během akce dozvíte, že táboříte na zdroji pitné vody, ani že se v termínu vaší akce shodou okolností přesně tam, kde chcete mít tábořiště, koná svatba.

 

Desatero kroků pro poražení úředníků:

Rád bych se s vámi ještě podělil o to, jak se snažím při domluvě míst pro larp postupovat já.

pozn. autora: Protože pořádám převážně outdoorové akce - pěkně venku, pod stanem, na louce - bude se i následující desatero týkat primárně těmto akcím. Ale obecné poznatky, lze vztáhnout i na jakouoliv jinou akci.

 

Krok první:

Nejdřív si samozřejmě musíte najít ideální místo, které byste pro larp chtěli mít. Přesně to, které má ten správný genius loci.

 

Krok druhý:

Potřebujete zjistit, komu ono místo, kde chcete akci pořádat, patří. Na internetu je v dnešní době kdeco. Takže asi nikoho nepřekvapí, že je tam i katastr nemovitostí – třeba zde: http://www.ikatastr.cz.

Tam se můžete dozvědět, komu co patří.

V případě louky u lesa asi dost často narazíte na to, že každých 5 metrů patří někomu jinému. V tom případě se zkuste obrátit na nejbližší zemědělské družstvo v okolí. Na 99% budou mít onu louku v pronájmu pro dlouhodobé užívání.

 

Krok třetí:

První kontakt. Ten je vždycky nejdůležitější. Druhá strana si o vás může udělat obrázek. 

Pokud je majitelem pozemku nějaká větší organizace, firma, škola, zemědělské družstvo, pak zvedněte telefon a zavolejte tam. Řekněte jim, že byste chtěli na jejich pozemku pořádat akci, a že byste se proto chtěli domluvit na osobním setkání, kde byste vše chtěli lépe přiblížit.

Pokud je majitelem fyzická osoba, je lepší se s ní spojit v prvním kroku přes nějakého společného známého (tím může být i starosta, který s vámi sympatizuje).

 

Krok čtvrtý:

První schůzka. Je to ona schůzka, kterou jste si domluvili předem přes telefon, nebo email nebo jakkoliv jinak. Na osobní schůzku si se sebou určitě vezměte mapu (vytisknout z internetu), kde byste chtěli akci pořádat. Nezapomeňte (v případě že jednáte s organizací) i napsat a vytisknout žádost o souhlas s konáním akce.

Pokud víte, že člověk, se kterým budete jednat o larpech nikdy neslyšel, zkuste si se sebou vzít i nějaké ilustrační fotky nebo videa (v dnešní době smart telefonů to není problém) z nějaké vaší (nebo když děláte první akci, tak podobné) akce.

Na schůzce (a samozřejmě i v žádosti) se nezapomeňte zmínit, kdy se akce bude konat, kdy přijedou hráči, kdy budete na místě vy jako organizátor, že máte zajištěn odvoz odpadů apod.

 

Krok pátý:

Teď musíte chvilku počkat, až vám napíší vyjádření. Jak dlouho, to záleží na nich. Většinou jsem se ale setkal s přístupem, že do 14 dnů to máte doma.

V případě soukromého pozemku požádejte majitele, aby vám třeba rukou dopsal na vaši žádost že s konáním akce na svém pozemku souhlasí.

 

Krok šestý:

Zajděte již s vyjádřením majitele pozemku na obecní úřad obce, do které dané místo náleží.

Opět je lepší i na obecní úřad (i když mají úřední hodiny) zavolat a domluvit se, kdy a za kým můžete přijít. Toto platí zvláště u malých obcí, kde se úřaduje třebas jen ve středu od 18 do 20 hodin.

S sebou si nezapomeňte vzít kopii souhlasu od majitele pozemku, znovu mapu, kde máte vyznačeno, kde chcete akci pořádat, a zase žádost s konáním akce.

U větších obcí a měst tyto žádosti většinou vyřizují na odboru životního prostředí.

 

Krok sedmý:

Až vám dorazí i dopis z obce, že s akcí souhlasí, zbývá vám ještě zajít se stejnou žádostí, mapou, povolením od majitele pozemku, souhlasem obce atd. na odbor životního prostředí obce s rozšířenou působností

V případě, že se akce koná někde v přírodním parku či nedejbože v CHKO, budou vás posílat ještě dál. Znamená to však pouze další kolečka podobná těm, které jste již absolvovali doteď.

 

Krok osmý:

Když už máte tohle všechno oběhané, zbývají vám ještě dvě věci. Zajít za lesáky a za hasiči.

Vezměte s sebou všechna ta povolení, která máte. Samozřejmě kopie, které jim můžete nechat. Domluvte se s nimi, zda tam nemají naplánovanou těžbu dřeva, nebo zda není hon či zda srnky nevyvádí mladé. Prostě si s nimi pokecejte, abyste si vzájemně nedělali problémy.

Na hasičích pak zase povykládejte o tom, kde a jak budete mít ohniště a jak to máte zařízeno, kdyby se muselo hasit. Stačí se pobavit s nějaký místním dobrovolným hasičem.

Pokud jste se zeptali starosty, určitě vám přesně řekl, za kým máte jít a dal vám i kontakt.

Na jižní Moravě máme na webu takovou věc, jako je aplikace na „ohlašování pálení klestí“ (tuto aplikaci naleznete zde: http://www.firebrno.cz/paleni-klesti). Určitě budou mít i někde jinde něco podobného. Toto doporučuji mít vyplněno. Zapsáním vaší akce do této aplikace máte hasiče vyřízené a vlastně nemusíte ani nikam a za nikým chodit. Ale pro jistotu vždy doporučuji za místními zajít.

 

Krok devátý:

Hurá. Koná se akce.

Ale než začne, doporučuji několik věcí:

  1. Nafoťte si místo a i třeba příjezdovou cestu ve stavu, v jakém byla, když jste na místo přijeli.
  2. Pokud narazíte na nějaké závažné problémy – vrak auta, 50 pytlů odpadků, apod., hned volejte majiteli a současně i na obecní úřad, v jakém stavu prostor je.
  3. Pokud je místo v pořádku, je to bezva. I tak vezměte pytel na odpadky a ještě než akce začne, projděte to dokola a veškerý odpad, který tam nechali ti všichni před vámi posbírejte.
  4. Uspořádejte akci.
  5. Po akci několikrát projděte místo a zase posbírejte všechny odpadky. Klidně si místo znovu nafoťte, jak vypadalo při vašem odjezdu. Může se stát, že v sobotu odjedete a v neděli si tam místní udělají párty. Tak ať není jejich nepořádek na vás.

 

Krok desátý:

Kdo si myslel, že tímto akce končí, hluboce se mýlí. Přeci chcete akci (ve většině případů) pořádat další rok znovu.

Proto počkejte asi týden, a pak ideálně znovu osobně zajděte za majitelem pozemku  - zeptat se jej, zda proběhla akce z jeho strany v pořádku a zda nebyly nějaké stížnosti. Pochlubte se mu, že jste před akcí vysbírali okolí od bordelu, případně mu ukažte fotky, jak to vypadalo před a po. Stejnou cestu si naplánujte na obecní úřad. Pokecejte se starostou nebo pověřenou osobou, zda bylo všechno v pořádku.

Pokud můžete, věnujte majiteli i strejdům na úřadě třeba fotky z akce na CDčku, nebo něco podobného.  Ať vidí, co jste tam dělali a že si vážíte toho, jak vám vyšli vstříc.

Pokud jste měli na akci nějaký problém, řekněte to a případně přiznejte svou chybu (pokud to vaše chyba byla) nebo se zmiňte o tom, jak byste chtěli do budoucna podobným problémům předcházet. Nespoléhejte na to, že se o těch stromcích, které někdo z hráčů pokácel na ohníček, nikdo nedozví. Každý má radši, když se přiznáte a omluvíte, než když na podobnou chybu přijde sám.

 

Konec dobrý, všechno dobré.  A nebo také ne!

Tak. Těchto deset bodů by vám snad mělo pomoci akci uspořádat. Ale abych se vrátil úplně na začátek… Vždy se může najít někdo, kdo si myslí, že se akce dají pořádat bez tohoto všeho. Že lesy a louky a vůbec všechno patří všem a nemusí se nikoho ptát na souhlas. Že právě on má přeci výsostné právo tam právě tu jeho akci pořádat a že mu ji nemůže nikdo zakazovat.

A stačí jeden takový člověk. Jedna taková akce (ať je to larp, paintball, technoparty, motokros, něčí narozeniny, nebo třeba jen naštvání hajného tím, že mu kouří v lese) vám pak dokáže tohle všechno zkazit. Ne že by vám akci zrušili (když i to je možné), ale že nepovolí pořádání dalších ročníků či jakýchkoliv dalších akcí.

 

U Radostic to tentokrát byla paintballová akce. Ne že by byl problém s akcí – i když nebyla povolena. Problém byl v tom, jak se lidi chovali. Jezdili zemědělcům přes čerstvě oseté pole, naváželi bláto do obce, rozjezdili přístupovou cestu terénním autem a nechali po sobě bordel.

Všechny ostatní akce, které se tu roky pořádaly a nebyl s nimi jediný problém mají tudíž utrum. Nikoho nezajímá, že tohle byla úplně jiná skupina lidí. Místní prostě už nechtějí, aby se něco takového opakovalo.

 

Hlavní pointa této bajky:

Celým tímto článkem jsem chtěl říci jedinou věc.

Nechovejte se jako oni. Zařídit akci legálně a v dobrém a přátelském duchu jde jednoduše. A vezme vám to maximálně 2 až 3 dny během příprav akce. 

Během akce na cizím pozemku jsme tam hosté. A jako hosté bychom se měli chovat. Nic neničit, nenadělat bordel a nikoho zbytečně nerušit. To zabere ještě míň. 

Chce to jen vysvětlit všem, kteří se na akci podílejí (orgům i hráčům), co se právě tady nesmí a na co si dát pozor. Rozmístit pytle na odpadky, zakázat vjezd na pole a tak dál.

 

Za to, abychom měli i za rok či za dva naše larpy kde pořádat ta námaha stojí, ne?

 

Autor: Michal "Mealtiner" Truhlář
mealtiner [at] larp [dot] cz
Fotografie: Mealtiner + Ettelwen + Lasirien 

 

Přílohy:

ukázka mapy

ukázka žádosti pro majitele pozemku

ukázka žádosti pro obecní úřad

ukázka průvodního dopisu 1. část a 2. část

co musí splňovat akce pod záštitou Moravian LARP, o.s.

 

4.57143
Your rating: None Average: 4.6 (7 votes)

Článek skvělý, zajímavý a podnětný pro všechny orgy. Nebylo by co vytknout...

ALE!

Nelíbí se mi ty hrozně nenápadné narážky na loňského Mamutova a Horsetova Pána prstenů, ani na letošní Pohádku. Nemohu mluvit za Kamase s Cedníkem, nevím, jak to měli, ale co se týče loňského MPP, ačkoli bylo pod záštitou Mamuta s Horsetem, já jim v několika věcech pomáhala a jednou z těch věcí bylo právě zajišťování souhlasu majitele pozemku.

Dodržely jsme všechny body z tohoto článku (kromě posledního, protože logicky už tam kluci žádnou akci neplánovali;)). A přesto někdo příčinlivý zavolal policii a zjistilo se, že táboříme v druhém ochranném pásmu vod. Situaci jsme vyřešili jak nejlépe to šlo (bohům budiž děkováno za mobily a internet:D) a akce se sice hodně skazila, ale proběhla. Nicméně ani úřady v okolních obcích (Plumlov a Krumsín) ani majitelka pozemku nevěděli nic o tom, že se na pozemku nesmí tábořit - jinak by nám to asi úřad nepovolil, že.

Takže mě osobně uráží, když si autor článku bere do huby akci, která sice nebyla moje, ale pomáhala jsem s ní a vím, že v tomto ohledu byla zcela legální a povolená a i přesto se stala "nehoda". Prosila bych o odstranění té narážky, protože všem je jasné, které akce se týká a není to fér. Díky.

 

Děkuji za pochvalu článku.

Jen nechápu, kde bereš jakékoliv narážky na někoho jiného než na mě. Hlavně jsem nikde žádnou narážku zpětně po přečtení ani nenašel.
V celém článku jsem vycházel pouze ze svých osobních zkušeností = co se stalo přímo mě a na akcích, na kterých jsem se organizačně podílel.

Takže pokud je tam nějaká parafráze s jakoukoliv jinou akcí, tak je to pouze shoda náhod. Pokud si bereš některé body z desatera na sebe, znamená to, že problém je nejspíše někde jinde, než v tomto článku.

A s dovolením nemíním do článku zpětně nijak zasahovat. Byl psán v určitém psychickém rozpoložení a jakýkoliv zásah by článek dle mého znehodnotil.

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

"Pak se nemůže stát, že vás vyženou myslivci, že „otravný soused“ tvrdí, že tam nemáte co dělat a zavolá policajty, že se až během akce dozvíte, že táboříte na zdroji pitné vody, ani že se v termínu vaší akce shodou okolností přesně tam, kde chcete mít tábořiště, koná svatba."

Tohle jsem pochopila jako narážky na "punkové" akce. Pokud to tak nebylo, pak se omlouvám, ale přišlo mi to jako evidentní provokace, vzhledem k tomu, že jsem se setkala s X debatami na téma Mamutí a Horsetí MPP a jejich odsun tábořiště z pásma ochrany vodního zdroje, poslouchala jsem to půl roku před tím, než jsem sama dělala MPP, takže jsem na tyhle narážky možná přecitlivělá. Pokud to tak myšleno nebylo, pak je omluva na mojí straně;)

Slíbil jsem, že zde dopíšu ještě pár postřehů pro případné organizátory postapo akcí. Většina postapo akcí má získávání prostorů dobře zmáknuté, následující body jsou spíše pro potenciální orgy. 

- Na hodně postapo akcích jsou potřeba opuštěné budovy, betonové zdi, industriální architektura a pozůstatky. Vše lze nalézt dvěmi cestami. Pohodlně přes zavedená hřiště (airsoft, paintball) a trochu obtížněji přes majitele prostorů, obce, vojáky. 

- Řešení přes paintballové hřiště (nevýhodou mohou být zabarvené zdi) a airsoftové areály (nevýhodou je jejich relativní malý počet) je dobré, ale většinou drahé. Dají se snadno nalézt, nicméně majitel, či provozovatel může vyžadovat vstupné v řádech stokorun na člověka. Jsou však často ozkoušená a většinou bezpečná.

- V ČR se nachází relativně velké mnžoství opuštěných areálů (na západě, počínaje západním Německem jde počet drasticky dolů a v západní Evropě je postapo relativně vzácné). Situace je v Polsku a na Slovensku podobná jako u nás a konstantně se zhoršuje. Prostory se opravují, bourají apod. Při mé poslední návštěvě Ukrajiny jsem si všiml, že směrem na východ ideálních prostorů na postapo přibývá (ne, Černobylská elektrárna a Pripjať se nedá pronajmout; pokud uvidíte fotky z larpu v Černobylu, tak to je fotoshop - jeden ruský Stalker LARP si takto vylepšil fotodokumentaci)

- ideální jsou opuštěné vojenské objekty (s rušením vojenských újezdů je množství stále dobré) a raketové základny, kterých je dostatek a mnohé jsou využívány paintballem, airsoftem, čtyřkolkáři apod. (např. Bratronice u Kladna). Dojednávání povolení na akci s vojáky (krajská vojenská správa) je možné, ale počítejte minimálně půl roku.

- Co se týče pozemků obcí, postapo je prakticky totožné s radami uvedenými výše v článku, kde jde o louky a fantasy prostory, jen je třeba se přirpavit na to, že starosta/ka se na vás bude dívat zpravidla divně (kdo vyhledává opuštěné domy, že?) Nejlepší cesta je trpělivé a velmi srozumitelné vysvětlení toho, co je to larp.

- Policie a hasiči. S nimi chcete být zadobře. Hasiči většinou nic moc neřeší a stačí jim, když o akci vědí. na policii akci hlásit nemusíte, ale raději se připravte na to, že se o vás dozvědí a přijedou se podívat. Klidně jim vysvětlete, co zde děláte a můžete zmínit, že pokud se setkáte s nelegálními sběrači kovů, dáte jim vědět. Stává se, že na místo kvůli nim jezdí často, takže za vás mohou být i vděční.

NA CO BACHA (přestože následující rady nemusí být přímo o domluvě prostoru, váží se k jeho průzkumu a nedá mi se o nich nezmínit). Při první návštěvě prostoru si vezměte dobré boty, pracovní rukavice a baterku.

 

Ještě ale malý úvod.. Když po sobě text čtu, vidím, že je spíše odrazující a některé body děsí. Během asi sedmi let, co jezdím na PA akce se stalo minimum problémů a všem jde celkem snadno předejít. Pokud budete něco sami chtít organizovat, nedejte se odradit a buďte opatrní. Na spoustu níže zmíněných problémů v pa prostorech nenarazíte, nebo vám poradí organizátoři, kteří prostor využívali před vámi. Zkuste je najít a zavezte je do prostoru, většina je ochotná pomoci.


- Bordel a skládky: postapo potřebuje trochu špíny a lidského odpadu, to je v pořádku. Ale může být problém při domlouvání prostoru. Pro majitele může být černá skládka na jeho pozemku noční můrou a povolení akce na daném místě může znamenat, že se o prostor bude zajímat i někdo jiný, než hráči, třeba policie. Skládka je vždy problém a i když majitel nemusí mít strach z policie, může se bát o vaše zdraví (právní stránka larpu na larpard.cz) 

- skládka nebiologického odpadu - můžete zkusit nabídnout úklid, to může zabrat a dobrovolníci uklízející pandořinu skříňku obce jsou většinou vítáni. Zeptejte se majitele, nebo starosty obce, zda vám může přistavit kontejner. Místo byste jako zodpovědní orgové měli zbavit střepů, skelné vaty a podobných laskomin, o které se hráči mohou zranit. Nejnebezpečnější místa označte ve dne páskou a v noci lightsticky.

- skládka biologického odpadu, páchnoucí - problém a známka toho, že místo "žije". Pravděpodobně tam místní nosí odpad. Pokud je to větší množství, zvažte výběr jiného místa. 

- díry v zemi - Po opuštění objektu se vyrojí spousta přičinlivých tvorů, kteří z místa odnesou, co se dá. Díry po kanálech zasypte sutí, nebo bordelem, kterého je v okolí většinou dost a označte.

- rozbitá okna - Ukliďte vše a odstraňte rámy, které v sobě mají střepy.

- elektroinstalace - většinou poznáte, že prostor není pod proudem (nikdo nebude pouštět proud tam, kde nikdo neplatí, což na postapo většinou sedí). Přesto se ujistěte na obci, nebo u majitele, že dráty nejsou pod proudem. Označte je, popř. odstřihněte. V žádném případě NIKDY nepouštějte proud do původní elektroinstalace (např. z elektrocentrály). Pokud jsou dráty pod proudem, nejlépe se domluvte s majitelem na způsobu zakrytí, nebo odpojení. Označte vše páskou a lightsticky (hráčům řekněte, co označení znamená a ještě ukažte, kde místa jsou). Už jsem viděl, jak hráč inkasoval 220V po opření o rozvod (a organizátor ho pak ještě seřval).

- kusy železa čnící ze země a ze zdí - flexa (potřebujete elektrocentrálu) to řeší. Pochopitelně je musíte všechny najít a pokud ne odstranit, dokonale označit. Rezavé věci všude kolem - jsou dobré pro atmosféru, ale ostré předměty ostraňte a označte. 

- ostnatý drát - vojáci milují ostnatý drát a zdobí jím lesy, louky i pole (v minulosti to třeba nebyly lesy, louky a pole, ale teď jsou). Ostnatý drát vydrží, zreziví, zůstane. Pokud ho někde najdete, hlavně vypátrejte, zda ho v okolí není víc. Vaši hráči budou přelézat ploty, běhat v lese, dobývat zákopy - a v reálu by sebou nosili nůžky nebo kleště. Drát ukliďte a pokud to nebude možné, označte. Hlavně ten, který je 20 cm nad zemí a rezavá barva ho maskuje. 

- skelná vata je kapitola sama pro sebe. Často se jí zateplovaly střechy a po jejich devastaci, či rozebrání se nepotřebná vata nechává na místě.  Najďete ložiska vaty a pokud hrozí, že se tamtudy bude někdo plazit, místo zakažte. Umí se zařezat hluboko do masa a jde špatně ven.

- bezdomovci (osoby v hmotné nouzi bez domova echm..) jsou problém. Většinou nechcete hrát na místě, kde někdo bydlí. Pokud ano, domluva je nutnost. S bezdomovci se ze zkušenosti z airsoftu dá domluvit celkem v pohodě.

- feťáci - občas na ně můžete narazit, mnohem častěji ale na jejich pozůstatky. Stříkačky nejsou smrtelně nebezpečné, pokud nejsou čerstvé (byl bych klidný, kdyby mi tuto informaci ještě potvrdil někdo způsobilý). S feťáky pravděpodobně nic mít nechcete, takže opět platí, pokud prostor "žije", je to problém a zvažte alternativy. 

- sousedi - pozor na sousedy v okolí postapo objektů, mnohdy to jsou sociálně vyloučené lokality. Pečlivě si předem zjistěte kde a jak můžete dělat oheň. 

- spoluobčané looteři kovů - většinou se v prostoru nezdržují, jejich práce je však pro larp ohrožující. Vytrhané kabely ze zdí jsou ještě v klidu, pokud nenaruší statiku zdí (vytrhnutím kabelu někdy spolehlivě zbouráte příčku, nosnou zeď většinou ne). Odstraněná střecha je horší. Zlo, které ale udělají téměř vždy jsou vytrhané trubky - vnitřní svody dešťové vody. Dům hnije zvenitř a spolu s vybitými okny je ohrožována statika budovy vodou. O statice ještě budu mluvit. Pokud však uvidíte kohokoliv v prostoru krást železo (zjistěte si od majitele, zda je to časté), volejte policii, popř. ho zažeňte, když je vás hodně. Zpravidla se nenechají pobízet.

- celková bezpečnost - nikdy nezůstávejte v podobných prostorách sami, ideální minimální počet jsou tři. Důvody jsou celkem zřejmé.

- statika budov - přestože většinou nemáte vzdělání statika (ano, křivdím larpařům statikům), dokážete přinejmenším odhadnout, jaký je stav domu. Všímejte si střechy, stavu zdí (odpadlá omítka je ok) a stropů (díry ve stropě a podlaze nejsou ok). Dřevěné konstrukce mají tendenci padat a hořet. Vezměte nějakou tyč a zkoumejte při průzkumu cestu před sebou. Do nebezpečně vypadajícíh budov nevstupujte a zadělejte je páskou a lightsticky. Vlhké budovy bývají většinou všechny bez oken, ale mokvající zdi od kaluží na podlaze rozeznáte.

- zákaz vstupu do objektů hráče nepotěší, ale spát se vám bude o něco lépe. Pokud si nejste úplně jistí stavem prvního, druhého.. ntého patra, popř. sklepení, zakažte tam vstup a zadělejte vchody, ať v zápalu hry nesvádí. 

- prach - dávejte si pozor na agresivní prach, za minulého režimu bylo populární dělat omítky z rakovinotvorných a nezdravých věcí. Nespěte v prachu, zameteje. Pod karimatku dejte celtu a pokud chcete být důkladní, pod celtu ještě malířský igelit.

- podzemí - vojenské objekty jich mají hodně a jsou pro larp většinou super přínos. Často mají snížené stropy a nošení helmy v podzemí se vyplatí. Jeden z častých úrazů bývá rozbitá hlava o strop, nebo železné futro. Při průzkumu buďte opatrní a pokud budete v podzemí chystat nějakou akci, myslete na to, že když hráče překvapíte (nebo se lekne), většinou se rychle napřímí.

- pneumatiky - téměř vždy jsou plné vody a přílišné nadšení při manipulaci s nimi je zárukou mokrého oděvu (voda v pneumatikcách stojí dlouho a smrdí). Je to maličkost, ale vzpomenete si na mě. Nikdy pneumatiky nepoužíveje na oheň, i když jste to viděli v postapo filmech a Africe.

- beton - další "maličkost". Pokud budete v prostoru  cokoliv stavět (stany, základny apod.), platí pravidlo, že při dešti se chová voda jinak než v přírodě. Zabydlujete bývalou urbanizovanou oblast a to, co je dneska les, nebo louka, bylo před třiceti lety hřiště, cesta, nebo buzerplac. Podlahy hal, cesty tvářící se jako louky nesají vodu. Někdy je poznáte podle zbytků zdí, pozůstatků kandelábrů apod. Motyka a trpělivost, popř. mapa (dále) vás zachrání od nočního plavání ve skutečném bazénu.

- Doporučuji mít vždy mapu oblasti "před apokalypsou" (někdy jí má starosta), pokud se dá sehnat, popř. ze satelitního snímku zjistíte víc, než z fotek (strukturu krajiny). Po nějaké době ze snímků rozpoznáte i oblasti, které jsou třeba dál v lese a mohou být nebezpečné (díry v zemi, pobořené domy beze střech).  

 

ÚKLID PO AKCI - přestože hrajete mnohdy na skládce a brownfieldu, vaší povinností je uklidit odpadky po vás. To znamená černé pytle a kázeň hráčů, kteří nevyhazují věci na zem (což přirozeně oproti přirodě svádí, nikdo si toho většinou nevšimne). Pokuta za černou skládku po akci je až 50,000,- kč, takže odvezte vaše odpadky na regulérní skládku, nebo do sběrného dvora. 

Pokud prostor splňuje základní požadavky na bezpečnost a použitelnost, s majitelem se dá mluvit a vypadá to dobře, držím vám palce při organizování (a hned mi napište do zpráv, o který prostor se jedná :-)))

dobré doplnění Dikobrazi :-)

http://svetpopadu.blogspot.com/

Diky. Kdyby te k radam cokoliv napadlo doplnit, urcite to udelej, nebo mi napis, hodim to do prispevku, at je to pohromade. Jeste premyslim nad doplnenim fotek k nekterym radam. Puvodni clanek je ale o trochu necem jinem a mam obavy z toho, aby postapo doporuceni nebyly moc offtopic...

Děkuji za doplnění.

Nechtěl bys v tom případě reakci doplnit a rozšířit a vydat to jako normální článek?
I tato reakce by na něj stačila. Ale pokud by se ještě rozšířila, věřím, že by to zajímalo více lidí. 

Hlavní spolupracovník a jeden z vydavatelů portálu LARP.cz
Předseda občanského sdružení Moravian LARP, o.s.
email: mealtiner [at] larp [dot] cz

Ahoj, můžu to doplnit a vydat jako plnohodnotný článek.. Bude to chtít úvod a nějaké lehké přepracování. Ale zapracuju na tom, až budu mít čas. 

Hot news