Surovinové karty, aneb Eternyjské pexeso


Samotář - Posted on 25 May 2018

Eternyjské pexesoVětšina larpů typu svět (a samozřejmě nejenom ty), v sobě obsahuje zakomponovaný nějaký ten systém řemesel, jenž se neobejde bez surovin a jejich nosičů. V tomto článku bych chtěl popsat, kterak jsme zaváděli do našeho larpu (Kroniky Eternyje – svět kombinující sandbox a družinovku) surovinové karty představující herní komodity a jakou cestu jsme během následujících tří let urazili, než jsme došli k systému, který funguje a jsme jej schopni dostatečně uhlídat. Nemáme patent na rozum, ale doufám, že alespoň někomu díky tomuto článku ušetříme čas při bloudění slepými uličkami.

 

Vymezení termínů

V následujícím textu budu operovat s dvěma pojmy, bez jejichž vysvětlení by mohlo docházet k omylům a dezinterpretaci textu.

Surovinová karta

  • Zalaminátovaná kartička s obrázkem a názvem, jež zastupuje danou komoditu.
  • Kartička s nápisem UHLÍ = 1 kus uhlí

 

Náznakový token

  • Předmět, svým vzhledem či materiálem připomínající komoditu, jež zastupuje.
  • Hnědý kamínek = 1 kus uhlí

 

Proč? 

Uznáváme, že oproti náznakovým tokenům (kusy kůže, kamene atd.) nepřináší surovinové karty hmatový a zrakový vjem, čímž ztrácí na realističnosti, napomáhající některým hráčům imerzi do hry. K zavedení jsme se pak přiklonili z několika prostých, ale zásadních důvodů, což jsou nízká výrobní cena, lepší skladovatelnost a především: u surovinových karet je možné zachovat stále stejný standard kvality provedení. Za další velkou výhodu surovinových karet považujeme i jejich univerzálnost, tedy možnost exportu karet do dalších larpů. Díky předem připraveným šablonám a použití vhodného fontu (my používáme Arial, dříve Calibri), si může každý organizátor vyrobit vlastní sadu karet, aniž by musel cokoliv designovat či disponovat pokročilejšími znalostmi grafických programů.

Když jsme náš nápad se surovinovými kartami konzultovali s dalšími vývojáři a organizátory larpů, narazili jsme často na názor, že karty jsou dávno překonané a jejich implikace bude krokem zpět. Pravda je taková, že i my samotní jsme surovinové karty zpočátku brali jako určité „nutné zlo“ a na koncept nehmotných surovin, symbolizovaných kartičkou, jsme si museli zvyknout. Souhlasíme, že surovinové karty nejsou úplně vhodné pro všechny typy larpů, avšak jejich zavedení nepovažujeme za krok zpět. Ba právě naopak, surovinové karty odstartovaly v našem organizačním teamu jistý trend znovuobjevování vysoce funkčních herních mechanik, které pouze upadly v zapomnění, když se každý snažil hledat vlastní, originální a jedinečný přístup k organizování larpů.

karty

O pexesu

Od počátku vývoje jsme se snažili, aby naše surovinové karty nevypadaly jako klasické hrací karty, jejichž rozměr je moc velký a měl by nežádoucí vliv na hratelnost. Hledali jsme tedy různé formáty a designy, jež by nám umožnily maximálně využít potenciál surovinových karet. Základním požadavkem při tvorbě designu pak byla jasná rozeznatelnost druhu a typu suroviny, nenáročnost na výrobu při masové produkci, a především co univerzální vzhled, aby bylo možné využívat surovinové karty i na dalších z našich akcích.

Nakonec byl pro karty vybrán formát 45 mm x 45 mm (s laminátovým okrajem pak 50 mm x 50 mm), zlými jazyky, a nakonec i námi nazýván „Eternyjské pexeso“. Tento rozměr jsme zvolili záměrně, protože již při designování jsme museli myslet na fakt, že výsledné karty bude nutné vyrobit ve velkém množství, a to za použití co nejjednodušší a všem dostupné technologie, například výsekových kleští, které se prodávají přímo v rozměru 50x50mm. Dalším faktorem, který jsme museli zahrnout do tvorby výsledného designu, byl fakt, že karty si budeme my, nebo další organizátoři tisknout svépomocí na standardních domácích nebo kancelářských tiskárnách. Barevné schéma tak muselo být uzpůsobeno tomuto požadavku a výsledkem jsou karty, které nejenže naplnily naše očekávání, ale v mnohém jej i překonaly.

Ale abychom se tu jen nechvástali, musíme přiznat, že samotná realizace surovinových karet se neobešla bez problémů a v jednu chvíli dokonce hrozilo, že nestihneme vyrobit dostatečné množství karet, k pokrytí všech potřeb našeho larpu. Jak jsme psali výše, tvar a velikost karet byl navržen z důvodu, že se při realizaci počítalo s použitím výsekových kleští. Samotné kleště jsme objednali v dostatečném předstihu, před dokončením designu všech karet a měly dorazit dva měsíce před tiskem a laminováním karet. Záhadným řízením osudu však dorazili téměř s desítiměsíčním zpožděním, a i když výrobce deklaroval, že jsou vhodné pro vyrážení zalaminovaných karet, nám se neosvědčily, a tak celé tři roky dál vystřihujeme karty pomocí řezačky a nůžek.

 

Cesta ke kartám jak dnes známe a používáme na Eternyji

Od počátku jsme nechtěli mít jen kousky papíru s nápisem „ UHLÍ“ nebo „MASO“, ale přemýšleli jsme jak využít karty využít i jako nosiče dalších herních informací či efektů. Vzniklo tak několik prototypů, jež obsahovaly kromě obrázku a názvu komodity i například doprovodný text či rok a pořadí v sérii. Nakonec jsme se rozhodli upustit od všech zbytečných informací a prvků na kartě. Čím méně neherních informací si musí hráč pamatovat a sledovat, tím lépe, protože zbytečné neherní informace a vjemy, ruší od vnoření se do hry.

manufaktura

Prvním ročníkem, kde hráči poprvé mohli využít naše surovinové karty, byl pátý ročník Eternyje s podnázvem Zlatá horečka. Do hry tehdy bylo vpuštěno kolem 130ti druhů karet (každý druh měl dle užitnosti 20-40 kusů) a zpočátku opravdu v rukou hráčů působili trochu komicky, ale během několika hodin došlo k jejich celkem kladnému přijetí. Bohužel došlo ke dvěma celkem logickým jevům, jež jsme očekávali a snažili se jim, marně, zabránit. Hráči měli tendenci nosit ve váčku na opasku například 10 ocelových ingotů, půl lesa a princeznu k tomu. Pokoušeli jsme se tento nešvar u našich hráčů nepodporovat, a i když to trvalo jen dva ročníky, celkem se nám podařilo hráče usměrnit. Nápomocné nám při tom pak bylo i základní pravidlo naší akce jenže zní: „Nebuď debil.“.

Méně zábavným jevem byl problém s tříděním karet v průběhu hry a jejich zpětnou distribucí mezi hráče. První herní období (cca 10 hodin), kdy bylo možné brát karty ze zásob, jsme nezaznamenali jedinou komplikaci a zpoždění. Hra plynula očekávaným tempem, distribuce karet nezaznamenávala zpoždění a herní ekonomika fungovala bez výrazných výkyvů v dostatku a nedostatku surovin. Obrat však nastal ve chvíli, kdy bylo nutné začít karty recyklovat. Organizátor, jež měl na starosti distribuci a třídění karet současně nestíhal karty třídit a posílat do hry a tak druhý den již tuto činnost zastávali organizátoři dva a po akci, třídil karty každý, kdo měl aspoň dva prsty. Zcela zákonitě se chybějící organizátor musel podepsat na chodu hry, která jen díky vypětí sil všech organizátorů neutrpěla větších škod.

V návalu euforie a nadšení z úspěchu nově zavedených karet, došlo k rozhodnutí, doplnit stávající karty o novou sérii. Vzniklo tak dalších 45 surovinových karet… jež se však nikdy do hry nedostaly, protože v průběhu rekapitulace a příprav na další ročník, došlo k masivnímu přepracování celého herního systému. Spolu se spoustou nefunkčních anebo hru kompilujících prvků, zmizelo ze hry i přes 70 druhů karet, pro které jsme neměli využití. Změnila se celková koncepce akce a přístup k řemeslům jako takovým, tak aby se většina surovin dala těžit a získávat ve městě a jeho blízkém okolí.

Změna systému, nižší počet karet a jeden organizátor přímo vyčleněný na jejich distribuci, přispěli k tomu, že na následujícím ročníku Eternyje nedocházelo ke zbytečným prodlevám při distribuci karet do hry a třídění karet po konci akce se zkrátilo jen asi na týden. Pokud ve hře docházelo k výkyvům v dostupnosti karet, pak to bylo způsobeno herní ekonomikou a hromaděním surovin u určitých hráčů, což už nebyl problém surovinových karet jako takových.

Během příprav na letošní ročník (Kroniky Eternyje: Kapitola druhá) jsme opětovně během balancování hry vyškrtali nepotřebné karty a do hry tak jdeme s opravdu potřebným a funkčním počtem surovinových karet a způsobem distribuce.

 

Rady závěrem

  • Nekupujte si výsekové kleště, jsou k ničemu. Nevěříte? Prodáme vám ty naše.
  • Méně je více. Zamyslete se nad tím, kolik surovin a surovinových karet ve hře opravdu potřebujete a až dojdete k finálnímu číslu, vydělte ho dvěma.
  • Karty jsou levné a celkem nenáročné na údžbu… navíc díky zalaminování jsou voděodolné. Nemusíte se tedy bát experimentovat s jejích užíváním.
  • Počítejte s tím, že si hráči budou surovinové karty odnášet jako suvenýry…
  • Nikdy se vám nepodaří úplně na sto procent ohlídat, aby se vám karty ve hře nepomíchaly. Celkem se nám osvědčilo určit jednoho, až dva statické organizátory, kteří hlídají distribuci karet do hry a jejich průběžné třídění. 

fotografie: archiv autora

5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !

Hot news