Zpěvy rytířské


Redakce LARP.cz - Posted on 11 April 2018

Zpěvy rytířské jsou akční hra pohádkového střihu zasazená do moderní doby. Hra se odehrává na rytířské tvrzi. Budeme vyprávět příběh mužů, žen a zvířat, která buď na tvrzi žijí nebo dorazili aby se zúčastnili dušičkového turnaje. Jejich příběhy budou sice melancholické a často smutné, ale není našim cílem rozesmutnět hráče. Jde o odlehčenou a zábavnou hru. Koneckonců při lovu různých mytických bytostí není o nehody a zábavu nikdy nouze. Hra je určena pro 35 hráčů, jedno jakého pohlaví. První běhy hry budou na podzim roku 2018.

Akční příběhy

Ztemnělým lesem se nese zvuk praskajících větví. Vůně nebo snad smrad nafty z agregátu je všudypřítomná. Sténání raněných střídají krátké chvíle lidského řevu smíšeného s nářkem, který snad nemůže pocházet z lidského hrdla.

“Rychle, ke mně, musíme ho trefit najednou. Všechny světla najednou.“

4 reflektory jeden z každé strany bestie se rozsvítí a najednou jako by na palouku byl jasný den. Stín ve tvaru obra se okamžitě začne rozpouštět.

“Uf, to bylo vážně na poslední chvíli. Zabalte to a jedeme domů.”

Rytířské družiny budou v průběhu hry vyrážet z tvrze do okolních lesů, aby získali mocný artefakt nebo zabili netvora terorizujícího okolí. Rytíři tím prokazují svou udatnost a tím získávají status na dvoře. Kromě toho ti nezadaní doufají, že tím zaujmou některou z dam. Každou družinu bude čekat 3 až 5 takových výprav. Důležitou součástí výprav je také vyprávění ostatním o tom, jaké to celé bylo. Vyprávění bude možné i zaznamenat a pro ostatní si přečíst nebo jinak se dostat k vyprávěním z předchozích výprav.

Magie

„Jsem ráda, že jsme se tu sešli. Je všechno připraveno?“ pronese žena či snad ještě dívka ztišeným hlasem. Okolo ohně sedí několik postav. Na ohni se nějaká podivná látka vaří v kotli. Ženy se kolem něj postaví a začnou pronášet zaříkadla v dávno zapomenutém jazyce.

Magie je ve hře záležitostí ženských postav. Muži pohlceni každodenním shonem a bojem nemají dostatek trpělivosti na to, aby obstáli v umění pozorování a hledání porozumění pozemským jevům. Pod magií si nepředstavujte možnost házení fireballů, ale spíše odhalování skrytého například prostřednictvím vizí a snů.

Turnaj

„Konečně dostanu možnost ukázat, že já, já jsem ten nejlepší. Ne můj, otec, ne nikdo jiný“.

Stojí na nádvoří v jednom z rohů kolbiště a připravuje se na souboj s tajemným cizincem ukrytým za zavřeným hledím.

“Tedy ale dost by mě zajímalo, co je vlastně zač? A proč nikdy nesundavá helmu …”

Na žádný strach v jeho mysli nebylo místo. Je přece jednoznačně nejlepším na tvrzi a nikdo zvnějšku nemá proti němu šanci.

Dopadnutí bílého kapesníčku na zem zahájilo souboj. Snad až příliš krátký souboj. Tajemný rytíř zvítězil během mžiku a když se místní bojovník probral z bezvědomí, už se klaněl krásné paní, která celý turnaj zaštítila.


Po většinu hry se bude odehrávat dušičkový turnaj. Koneckonců pro mnohé je to ten hlavní důvod, proč jsou právě teď na tvrzi. Turnaj nejen, že umožní někomu dokázat, že je nejlepším bojovníkem na tvrzi, ale také s sebou pro vítěze přináší možnost požadovat něco po pánovi tvrze.

„Ano, chci se stát nositelem svatého grálu. Udělám pro to naprosto vše.“ Jeho jinak jemné a hezké rysy ztvrdli odhodláním. Bylo mu uplně jedno, jaká bude cena, jen opravdu chtěl dotáhnout, to co nezvládl jeho otec. Stát se ochráncem svatého grálu a přinést ho tak lidem. Asi pořádně nechápal cenu toho, co se chystá udělat, ale i kdyby ji znal, stejně by to nic nezměnilo.


 

Téma spojující skupinu jeptišek a také jednoho z mužů, potenciálního nositele svatého grálu. Jednou z relikvií, která bude hrát ve hře velkou roli je svatý grál. Cesta k jeho získání je nesnadná a čistota potřebná k jeho nesení je takřka neuvěřitelná. Úkolem jeptišek je pomoci muži, který se vydá na cestu za grálem z ní neustoupit, kromě toho také budou mít i další témata jako léčitelky a nositelky morálních zásad, které ostatní berou v potaz.  

Smrt

„A jeho oči vyklovají havrani a jeho černou duši si odnese samo peklo. Možná býval jedním z nás, ale za to co způsobil si od nás nezaslouží nic než odsouzení.“

Poté jeho tělo pohřbili do země a bez dalších slov se odvrátili od bývalého přítele, který ale zradil vše pro co žili. Pokud někdo z nich cítil smutek, schoval ho ve svoji duši, při odchodu nebylo možné ukázat nic jiného než opovržení.

Zpěvy jsou akční hra. Jak ale hodláme řešit umírání postav? Po dobu hry bude v prostoru tvrze vykopaných několik hrobů, které musí být na konci hry naplněny. Více postav ve hře neumře, než kolik bude otevřeno hrobů. Rozhodnutí o smrti je na každém z vás, pokud usoudíte, že je čas, aby vaše postava umřela a ještě je volný některý z hrobů, tak můžete zemřít a hrob zasypat. U hrobů budou pergameny, na které budou ostatní moci zaznamenávat své vzpomínky na vás. Hra tedy není primárně stavěná okolo eskalaci konfliktů mezi hráčskými postavami.

Jakub Balhar

Základní informace
Datum: 1. - 4. listopad 2018 a 8.-11. 11. 2018 (5.-7. 10. 2018 betatest)
Pořadatel: Hana LauerováRolling
Typ: Outdoor larp (Fantasy)
Počet účastníků: 35
Další informace: 18+,
Podpora o.s.: žádné
0
Your rating: None

Hot news