Historická Odúmrť z pohledu organizátora (a pozvánka na další ročník)


Redakce LARP.cz - Posted on 07 March 2018

 

Odúmrť je historický vesnický larp z dob konce husitských válek. První běh proběhl na přelomu června a července 2017. Příběh se odehrával na pozadí dobývání hradu Sion a to doslova. Jednalo se totiž o larp uvnitř železné bitvy Dobývání hradu Sion.

Něco o Dobývání hradu Sion a jak vznikl nápad na larp Odúmrť

Akci pořádá spolek Civitas Pragensis. Hlavními organizátory akce jsou Jiří “Pavouk” Wolgemuth a Monika Feyfrlíková. Akce je pořádána už několikátým rokem. Jedná se o železnou bitvu s larpovými prvky. Akce je uzavřená pouze pro hráče (a CPčka) bez civilních diváků a odehrává se na zřícenině hradu Sion a v okolí. Akce začíná v pátek večer a končí v sobotu večer.

Larpové prvky se ve hře projevují zejména tak, že hráči (šermíři) hrají buď přímo historické osobnosti (Jana Roháče z Dubé, Hynce Ptáčka z Pirkštejna atd.) a nebo alespoň role v rámci svých družin, ze kterých se skládají armády útočníků a obránců.

Dalším prvkem hry jsou různé úkoly, které jednotlivé armády plní. Ať už přepadávání zásobovacích konvojů, hlídání a přepadávání táborů atd. a nebo tzv. spížování. Spížování je termín, který označuje to, když armády berou v okolních vsích zásoby vesničanům. V předchozích ročnících toto bylo symbolizováno povětšinou pytli s jídlem, které byly rozvěšeny po lese. V rámci větší realističnosti akce se organizátoři rozhodli, že by bylo lepší, kdyby mohli vojáci spížovat v reálné vesničce. Mít ale kopec CPček, kteří by jen dělali zevlící vesničany, neznělo jako velká zábava, a tak se rozhodli, že uspořádají vesnický larp v rámci bitvy.

Jak larp Odúmrť vznikal (a co vlastně znamená Odúmrť)

Já i Pavouk jsme členy Prague by Night, takže když Pavouk začal hledat spolupracovníky a nadhodil tento nápad, docela mě zaujal a kývl jsem mu na pomoc s organizací larpu.

Hra se točila kolem toho, že ve vsi Chlístovice umírá místní rychtář bez legitimního mužského potomka, což znamená, že rychta se navrací králi. Rychtář však měl dvě dcery a aby zůstala rychta v rodině, je třeba vyplatit tzv. odúmrť, tedy částku kterou lze rychtu králi vyplatit (a nebo královu zástupci, jako to bylo v tomto larpu).

Ve hře byly další příběhové linky, které se však povětšinou více či méně točily kolem odúmrti, ať už to byly intriky jednotlivých rodin a nebo získávání peněz, či rychtářův levoboček snažící se získat legitimizaci svého původu (čímž pádem by rychta přešla na něj).

Jak larp vypadal?

Larp byl psán pro 12 hráčů a trval cca 24 hodin včetně workshopů. Postavy byly předepsané, kostýmy se půjčovaly a jídlo (dobové) bylo zajištěno organizátory. Ve hře bylo minimum skriptovaných událostí. Hra se snažila přiblížit jak vypadal život vesničanů v 1. polovině 15. století a to včetně nějakých dobových zvyklostí, či práv.

Workshopy byly o historických souvislostech, dobových zvyklostech a poznávání ostatních postav. Larp samotný začínal v pátek večer (za tmy) scénou smrti starého rychtáře a končil svatbou v sobotu navečer. Před svatbou už také měla být vyřešena záležitost rychty (bylo plně na hráčích, jak hra dopadne).


Interakce vesničanů a vojáků

Larp se odehrával na pozadí konce husitských válek. Co mě osobně přišlo jako největší deviza hry, bylo to, že o válce se pouze nemluvilo jako o něčem abstraktním (a čeho se všichni bojíme u svíčky), ale že přímo ve hře se vyskytovaly obě bojující armády, které často táhly a nebo bojovaly kolem vesnice. Vojáci čas od času také přišli přímo do vsi, ať již na ono spížování (které bylo jedinou více či méně skriptovanou událostí v průběhu hry) a nebo na “náhodné hraní”. Tím, jak šermíři hráli své role, interakce mezi nimi a vesničany byly velice přirozené a osvěžovaly hru. Několikrát se stalo, že iniciativa hráčů na obou stranách přinesla do hry zcela nové zápletky.

Vesničané měli štěstí v neštěstí, že ačkoliv chyceni válkou, obě strany považovaly ves za svůj majetek a tudíž jí neměli tendence škodit (tedy, ne přehnaně moc).

Velitelé mezi šermíři také hrály postavy důležité pro zápletku okolo odúmrti (např. královského místodržícího, který měl právo rozhodnout, co bude s rychtou). Tím, jak i tyto postavy hrály hráči, hra tím občas nabrala zajímavou dynamiku.


Ohlédnutí se

Larp Odúmrť jako spojení dvou různých her se povedl. Nebyl perfektní (např. domy a vybavení vesničanů by snesly o něco lepší produkci a některé postavy měly o něco méně obsahu, než jiné), vesměs se však jednalo o problémy prvních běhů a vlastně i díky kroku do neznáma, kdy velká část příprav padla na skloubení dvou vlastně odlišných her do jedné.


Další běh

Právě probíhá přihlašování na další běh. Pozadí konfliktu jsou stále husitské války, nyní však bude pozadí bitvy o Kracavu (dnes známé jako Chrastava) a odehrávat se bude v malebném prostředí Curie Vítkov (což znamená o něco lepší produkci).

Více informací včetně nalézt na webových stránkách: http://civitas-pragensis.cz/larp-odumrt

Odkaz na přihlášení: https://goo.gl/forms/boWQnwuba5Pi6vS53

Kontakt: civitaspragensisorg [at] gmail [dot] com

Fotografie: https://www.facebook.com/Petr.Zip.Hajek/


Patrik Krupička

 

0
Your rating: None

Hot news