Formality při pořádání larpu v přírodě


Tarenor - zveřejněno26 Září 2009

Pořádání larpuV tomto článku se pokusíme shrnut formality při pořádání larpu v přírodě.

Poslední aktualizace: únor 2010

 

 


 

Co by každá akce měla mít zajištěno

Pokud jste se rozhodli zorganizovat LARP či podobnou akci v přírodě, pak je nutné si nejen připravit samotnou hru, ale i její zázemí. Rozdíl samozřejmě je, když se sejde deset kamarádů a jdou si na jeden den zablbnout do lesa a když se koná akce v počtu desítek či stovek hráčů s přespáním, táborem a různými objekty na hrací ploše. Je nutno si uvědomit, že zákon pamatuje na spoustu věcí spojených s organizováním akce v přírodě a na ty zbývající by měl pamatovat zdravý rozum. Jinak by vaše hra mohla skončit dříve než začala, nemluvě o problémech se zákonem či rizicích poškození zdraví či majetku.

Akce jsou rozděleny na čtyři druhy. Vždy platí informace v předchozích odstavcích!

Malá jednodenní akce v lese

(cca 20 lidí) Do lesa má každý umožněn přístup, vyjma mimořádných událostí (jako třeba orkán) o čemž by měl být každý informován nápisem u vstupu do lesa. Jediné, co potřebujete znát, je chování v lese pocházející ze zákona 289/1995 Sb. (Lesní zákon) [Výtah z Lesního zákona].

Takováto akce se nemusí ani považovat za akci organizovanou, takže vám většina problémů odpadá. Pokud pořádáte cokoli většího, pak vám musí být 18 let, či musíte mít nějakého dospělého zástupce, který bude jednat za vás (kamarád, bratr, rodič).

Malá vícedenní akce s tábořištěm

Pokud chcete mít někde tábořiště nebo herní městečko, pak s největší pravděpodobností využijete nějakou louku (už proto, že se v lese tábořit nesmí). Musíte tedy mít svolení majitele pozemku, nejlépe písemně. Pokud se dohodnete, můžete si pozemek půjčit [Dohoda o výpůjčce].

či pronajmout [Nájemní smlouva]. Nabízíme vám ke stažení předlohy smluv užívaných ASF.

Dle zákona byste měli oznámit 30 dná předem akci v lese Orgánu státní správy lesů (obec s rozšířenou působností). Dále je mnohými obcemi vyhláškou vyžadováno jejich informování o akci s časovým předstihem (pozor-mohou chtít část zisku z akce pořádané na území obce). Zároveň pokud akci pořádá právnická osoba (třeba občanské sdružení), pak musíte oznámit krajské organizaci hasičů (HZS), že budete provádět pálení (v případě zakládání ohňů) a popsat, jaké opatření provedete, aby nedošlo k požáru. Kraje mívají na internetu odpovídající formuláče či internetové aplikace. Nic nezkazíte, když dáte vědět policii ČR, obecní policii a místnímu hasičskému záchrannému sboru.

Pozn. Je rozdíl pokud bude akce v normálním lese a v chráněné části přírody.

[Oznámení orgánu státní správy lesů], [Oznámení o pořádání akce]

Hráči mladší 18 let musí mít svolení od zákonného zástupce [Povolení účasti pro nezletilé hráče]

Umístěte ji ke stažení na stránky Vaší akce. Je nezbytností, neboť bez ní by zodpovědnost za případné zranění dítěte či způsobení škody dítětem (dítě je do 18 let!) mohla případně padnout na vás, jako na organizátory akce. S ní dáváte najevo zákonným zástupcům (většinou rodičům), že neobstaráváte dohled nad jejich nezletilým potomkem a za škodu může být odpovědný buď výlučně nezletilý škůdce, nebo výlučně osoba, která je povinna vykonávat nad ním dohled, nebo mohou odpovídat oba společně, anebo může nastat situace, kdy nebude odpovídat ani jeden z nich.

Dále doporučujeme mít s sebou zdravotníka a obstarat pitnou vodu.

Zvláštní upozornění se týká té akce, která by trvala déle než pět dní a účastnilo se jí více než 30 dětí pod 15 let. Tato akce by se pak stala akcí zotavovací, kterou upravuje zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti č. 106/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Velká akce bez tábořiště

Velká akce znamená více lidí a tím je větší šance, že se něco stane. Je nutno informovat obec, Orgán státní správy lesů a Hasičský záchranný sbor. Každá obec má vyhláškou stanoveno jaký je minimální počet lidí na to, aby akce byla vyhlášena "akcí, které se zúčastňuje větší počet osob" Někde je minimum 200, někde 2000. Součástí této vyhlášky je právě nutnost informovat HZS s časovým předstihem.

Velká akce už potřebuje mít vyvěšený [Řád akce] a je nutno, aby každý hráč stvrdil tuto skutečnost podpisem do podpisového archu [Prohlášení hráče], přičemž kvůli identifikaci je nutné vyplnit i další údaje. Pro potřeby hry postačí celé jméno, datum narození a adresa.

Každý zodpovědný organizátor pak bude mít na akci alespoň jednoho zdravotníka s vybavením a upozorní na něj alespoň velitele stran a CPčka. Toho pak informuje o tom, jak by se případně dostala záchranka do tábořiště a na herní území (či k němu nejblíže).

Velká vícedenní akce s tábořištěm

Nutností jsou toalety, dostatek pitné vody a je vhodné si zjistit kde je nejbližší nemocnice či lékař.

Shrnuté odkazy 

 Na závěr vám nabízíme shrnutí odkazů na původní stránce.

0
Váš hlas: Žádná

Díky za připomenutí, vložím do to textu.

Správce LARP.cz
2. viceprezident ASF Asociace Fantasy, z. s.

facebook

Nejbližší larpy