Polemika na téma hodnocení kostýmů - Část III.


Redakce LARP.cz - zveřejněno22 Září 2011

Přečtěte si i předcházející články:
Polemika na téma hodnocení kostýmů - Část I. (30.8.2011)
Polemika na téma hodnocení kostýmů - Část II. (15.9.2011)

V tomto textu navazuji na své dříve vydané článek. Pokud jste je nečetli, doporučuji tak udělat.

Jaký má smysl hodnotící stupnice a proč zavádět kategorie?

Proč vlastně hodnotíme kostýmy jsme si už řekli. Je to zdravé pro zlepšování kvality, a motivační pro výrobce. Pominu, že nejlepší ocenění kostýmu je slovní a zaměřím se jen na vytyčenou hodnotící škálu, která je na Hofylandu. Hodnotíme především proto, abychom měli nějaké srovnání a feedback i od lidí, kteří třeba nebyli na akci nebo neměli příležitost či odvahu vyjádřit svůj názor. Je běžné, že na akci je nějaký kostým chválen odpředu dozadu, ale když si to lidé nechají uležet v hlavě, tak pak se vyjádří lehce kritičtěji. Někteří třeba nechtějí někomu říct do očí, že se jim kostým úplně nezdá, když ho opěvují veteráni kolem, ale v hodnocení se pak již můžou anonymněji vyjádřit.

Lze namítnout, že žádné srovnání není možné, když kostým, který dostal v roce 2005 známku 9, dnes by dostal sotva 5. Možná ano, ale tím, že byl vytvořen právě v té době, tak si svou devítku zasloužil. Opět mějme na paměti, že hodnocení ve vyjádření soudobé komunity v rámci soudobých trendů a standardů. Ten kostým ve své době komunitu nadchnul a někteří se třeba od něj inspirovali. Pak šli a vytvořili díla, která posunula laťku nahoru tak, že se teď jeví kostým už jen na 5. Kdo zná hodnocení grafiky u PC her, tak ví přesně, o čem mluvím. Těžko by dnes někdo označil grafiku z Quakea za líbivou, ale ve své době šlo o revoluci a svá vysoká hodnocení si zasloužila.

Výroba kostýmů, stejně jako herní průmysl, je odvětví poměrně mladé a stále se vyvíjející, že se v něm zatím téměř neobjevují nadčasová díla, jako třeba v malířství nebo filmu, a tudíž je jasné, že nelze úplně srovnávat současné kostýmy s těmi o několik let staršími.

Jestliže má hodnotící škála mít nějaký smysl, je třeba, aby ji každý chápal stejně. V současné době je toto již částečně vyřešeno na Hofylandu tím, že u každé známky je rovnou popisek, jaký názor by mělo hodnocení vyjadřovat. Tak by se nemělo stávat, že jeden hodnotitel chápe pětku jako „obecně průměrný kostým“ a jiný ho chápe, jako „průměrný nejlepší kostým“.

Nyní, když připustíme, že lze aspoň trochu kostýmy srovnávat pomocí škály, tak je nutné zajistit, abychom srovnávali jen srovnatelné. Jako ve filmové branži, těžko budeme podle stejných kritérií hodnotit akční filmy a komedie. Proto vznikají kategorie - žánry. Ale zatímco u filmu si je každý vědom existence těchto kategorií, tak u kostýmů to tak intuitivní není. Z toho důvodu, je potřeba odlišit kategorie jinak, aby nedošlo ke srovnávání nesrovnatelného. Na Hofylandu jsme zvolili přístup odlišných hodnotících stupnic. Nyní je každému jasné, že když hodnotí skupinu, pro kterou je volba 1-5 tak je to něco jiného, než hodnotit jednotlivce na stupnici 1-10. A nedochází pak k závěrům, že „skupina haraďanů získala nižší hodnocení než skřetí válečník, proto jsou horší“.

Čas a peníze

Nejednotný názor panuje taky v otázce, zda do hodnocení kostýmu zohlednit i vynaložené úsilí, peníze a jiné oběti, které musel tvůrce přinést, aby dílo vytvořil. Výrobci kostýmů mají pro toto logicky opět zase větší pochopení než ti ostatní. Ale mělo by se vůbec pohlížet na to, že ten kostým je drahý, nebo že zabral 3 roky práce? Podle mě ano i ne. Myslím, že by to nemělo být důvod k snižování hodnocení, pokud kostým vypadá dobře.  Vezměme to z pohledu, že udělená známka na hodnotící stupnici je vlastně jakási míra pocty, tak pak je možné vyjádřit obdiv mírným zvýšením hodnocení. Nebo třeba udělit bonus za to, že výrobce zvládl tak krásně detailní dílo s takovým minimem nákladů. Pokud však berete funkci hodnocení čistě jen srovnávací, pak je něco takového asi irelevantní. Jestliže je vidět, že by kostým byl snadno o hodně lepší, kdyby mu bylo věnováno o trochu víc času, pak je však na místě negativní kritika.

 

Materiály

Materiály poprvé

Tím mám na mysli to, z jakých materiálů je kostým vyroben. Máme zde dva protipóly. Na jedné straně jsou to materiály, které byly dostupné ve středověku – tedy kůže, kov, a spol. A na druhé straně zde máme moderní materiály, jako koženka, jekor, lino nebo latex, které jsou lépe dostupné, levnější a snadněji se s nimi pracuje. Hlavní otázka zní: Když kostým vypadá a působí dobře, mělo by se řešit, jaké materiály jsou použité?

Můj názor (který je v současnosti také na Hofylandu) je ten, že by se toto mělo řešit, jen pokud majitel prohlašuje o svém kostýmu, že by měl být historicky věrný nebo LF. Potíž totiž spočívá ve skutečnosti, že zpracování historických materiálů může být náročné a motivace lidí vyrábět si pak vlastní kostýmy by se zase snižovala. Když by byl jediný komunitou schválený postup používat kovové pláty, tak ty si jen tak někdo nevyrobí a vše by zase bylo nutné buď kupovat, nebo nechat vyrábět na zakázku. A každý, kdo si někdy něco nechal dělat na zakázku, dobře ví, že to nikdy nedopadne přesně tak, jak si to zadavatel maloval. Tím by se opět stavěly překážky inspiraci, experimentování a fantasii.

Navíc tradiční materiály jsou těžkopádné a nemají takové vlastnosti jako moderní. Použitím moderních lze pak dosáhnout zajímavějších kostýmů a tvarů. Navíc se pohybujeme ve fantasy světě, kde může fungovat magie a tak proč by nemohl jekor potažený koženkou představovat nějaký neznámý kov, který je pevný a lehký zároveň? Jde jen o fantasii. Pokud výrobce záměrně nepoužívá tradiční materiály a nepresentuje svůj kostým jako LF, tak není důvod strhávat body za materiály, když výsledek vypadá dobře.

Materiály podruhé

Nyní se zabývejme otázkou výroby kostýmu. Do jaké míry se dá hotový kostým považovat za vlastnoručně vyrobený? Je kožený zdobený nátepník „vlastnoručně vyrobený“ když ho výrobce koupil a dodělal mu jen to zdobení? Nebo snad když koupil kůži, vytvořil z ní nátepník, a pak dodělal zdobení? Nebo by měl i sám vychovat krávu a z ní pak vytvořit kůži?

Stejně jako v běžných výrobních podnicích, bychom měli rozlišovat mezi materiálem a výrobkem. Výrobní podnik dělá to, že nakoupí materiály a z nich pak pomocí nakoupených strojů vyrobí výrobky. A výrobek, který si následně může patentovat, neobsahuje patent na výrobu použitého materiálu. Stejně bychom k tomu měli přistupovat i my. Díl by měl být tedy považován za vlastnoručně vyrobený v případě, že materiál byl koupený a zbytek vyrobený. Pokud někdo udělal jen to zdobení, tak by bylo vhodné výtvor označit, za „upravený koupený nátepník“.

Slovo závěrem

Myslím, že hlavní problém s kritikou kostýmů dnes spočívá v odlišnosti názorů na to, co vlastně hodnotit. Pod pojmy jako „vlastnoručně vyrobený“ nebo „koupený“ nechápou lidé stejné významy. Někteří jsou zase přesvědčení, že jediná správná cesta je LF a jakýkoliv alternativní postoj, je jen špatně. Mnoho lidí navíc získalo falešný pocit, že už jsou dostatečně zkušení a sexy na to, aby se na věc podívali pod jiným světlem. Stále lze nacházet nové směry, a metody výroby kostýmů. Kdo se inovaci brání, tak je zpátečník. I dnes zaběhlé postupy musel dříve někdo vymyslet, a kdybychom neexperimentovali, tak za chvíli chodíme všichni v tom samém a z výroby fantasy kostýmu se stane čisté řemeslo, tak jako je to v případě výroby historických kostýmů.  Jsem zvědavý na to, jak se budou dále vyvíjet LF kostýmy a jestli se zmíněné dva hlavní proudy zase opět nespojí, či jestli konečně někdo vyrobí nadčasový kostým, který bude ekvivalentem Mony Lizy v malířském nebo Kmotra ve filmovém umění. Jednou ta doba přijde, je jen otázkou času, kdy.

Pokud jste to dočetli až sem, tak usuzuji, že patříte mezi lidi, kteří mají zájem o zvyšování kostýmové úrovně. Doufám, že jste si tu našli nějakou potravu k přemýšlení. Sám budu rád za připomínky, které se budu moci dále zapracovat. Je mou bláhovou nadějí, že díky ujasnění některých postojů (ať už díky této práci či jinak), snížíme výskyt zbytečného flame v různých diskuzích, kritika kostýmů se stane korektnější a výsledky hodnocení váženější.

 

 


autor: ELDER z Magorie
email: chvojm(at)gmail(dot)com

 

Odkazy:

  1. BOT - Skřetí a trolí svět - http://forum.snaga.cz/
  2. Projekt "Living Fantasy" - http://satrh.larp.sk/LF_manifest.pdf
  3. Diskuzní server Hofyland.cz - http://hofyland.cz

Předcházející články:

Polemika na téma hodnocení kostýmů - Část I. - publikováno 30.8.2011
Polemika na téma hodnocení kostýmů - Část II. - publikováno 15.9.2011

0
Váš hlas: Žádná

facebook