Nápověda ke komunitě


Sekce komunita slouží pro získání informací o jednotlivých lidech či skupinách. Umožňuje skupinu vytvořit, prohlížet si seznam přátel a online uživatelů na webu LARP.cz a případně hledat uživatele.

Skupiny

Seznam formálních i neformálních skupin slouží k prezentaci skupiny na webu LARP.cz.

Jak vytvořit skupinu

 Jako přihlášený uživatel stačí kliknout na tlačítko Vytvořit skupinu. Tvůrce skupiny pak bude jejím správcem. Správcovství může být předáno i jinému členu skupiny.

Členové skupiny 

Dle nastavení správce může skupina být otevřená a členem se stane automaticky každý, kdo o tom požádá. Dále členství může být na schválení, na pozvánku od správce či může být uzavřeno. Tyto volby může správce měnit.

Umožňuje:

  • Vytvořit jednoduchým způsobem prezentační stránku skupiny, kam lze napsat popisek skupiny a případný obrázek/logo/znak
  • Vložit odkaz na skutečné stránky (pokud jsou)
  • Umisťovat akce do kalendáře za celou skupinu, nejen za jednotlivce
  • Psát články, které se bez schvalování objeví ve skupině. Tak lze například informovat návštěvníky o novinkách Vaší skupiny
  • Psát články viditelné pouze pro členy skupiny
  • Komunikovat v diskusi viditelné pouze pro členy skupiny

Jak přidat obrázek skupiny

Administrátor skupinu má k dispozici volbu Upravit na hlavní stránce skupiny. Pod popisem skupiny je řádek s popisem "Přiložené obrázky". Pokud na něj kliknete, můžete si přidat obrázek, který se vám ukáže na hlavní stránce skupiny a pak také jako miniatura v přehledu skupin.

 

V případě jakýchkoliv nejasností či pokud máte připomínku nebo návrh k vylepšení, kontaktujte správce stránek na mailu larp [at] larp [dot] cz či přidejte komentář.

 

Hot news