Anorští žoldáci

Žádné veřejné příspěvky k zobrazení. Musíte se zaregistrovat/přihlásit a stát se členem skupiny, aby se vám zobrazili jakékoli soukromé příspěvky.

Na počátku byla tato země pustá a téměř bez života pouze zde měli úkryt loupeživé bandy. Poté přišel hrdinný Anoran kočovný král bez království. Zde se usadil a pojmenoval tuto zemi Anor. Vyhnal loupeživé bandy a začal uctívat bohy. Od té doby se Anoru vedlo dobře, hory se zvyšovaly, stromy rostly a zvířecí druhy přibývaly. Byly to časy míru a harmonie mezi ostatními zeměmi a mezi lidmi a bohy. Pak však Anoran zemřel. Lidé za to začali proklínat bohy, a proto se na ně bohové rozhněvali. Bohyně Irina zastavila růst všeho živého, bůh Nulz rozpálil slunce tak, že zvířata umírala a bůh Zoni zastavil vody a spolu s Nulzem vysušily řeky. Lidé pochopili hněv bohů a obrátily se na boha podsvětí Ghána a prosily ho o pomoc. Ghán v tom uviděl možnost zvítězit nad ostatním božstvem a pomohl jim. Tím rozpoutal válku bohů, která se táhne již 10 000 let. Ostatní bohové byli zaskočeni chováním lidí a vše napravili. Lidé opět uctívali tyto bohy, ale válka mezi božstvem přetrvala. Nějakou dobu byly lidé bez vládce a do země se opět začali stahovat loupeživé bandy. V tuto dobu, se objevili naši pradědové a začali si říkat Anorští žoldáci. Bojovali za pána, který dal víc peněz, a chránili ho od těchto lupičů. Zanedlouho přijel nějaký muž jménem Archeon a tvrdil, že je právoplatným králem této země. Lid mu samozřejmě nevěřil, ale po předložení královské pečeti, kterou vlastnil Anoran, všichni uvěřili. Nový král si najal naše pradědy, aby bránili toto království od hněvu boha Ghána. Již po téměř 10 000 let brání Anorští žoldáci spolu s potomky krále Anorana tuto zem. Nyní sem opět přichází studený vzduch, který přišel před úmrtím Anorana. Bude to tím, že náš král Ananlyl umírá a nemá potomky. Věštci ale tvrdí, že po 16 letech přijde nový král, jehož potomci budou vládnout po dalších 10 000 let. My Anorští žoldáci se budeme modlit, aby se tak stalo. A tak se i stane.

Kraj: 
Hl. m. Praha

facebook