Akkon


Basic information
Date:14. - 16. March 2024
Organizer:Tomáš Houška
Type:Outdoor larp (Historie-středověk)
Number of participants:58
Other information:18+,
Support:none
Description

Píše se rok 1291. Dobře opevněné město Akkon patří k posledním baštám křesťanského Jeruzalémského království. Za hradbami se houfují hordy mamlúckého sultána. Ale do města přijely na pomoc oddíly janovských žoldnéřů a na cestě je prý vojsko anglického krále Edwarda i kyperského krále Jind... (More)

Hodnotit akci

0

Odkazy