Zpěvy rytířské - 11. běh


Basic information
Date:31. October - 3. November 2024
Organizer:Rolling
Type:Outdoor larp (Fantasy)
Number of participants:35
Support:Rolling
Venue
Region:Vysočina
City:Rančířov
Place:
Registration information
Participation:
Web:zpevy.rolling.cz/cze/
Description

O HŘE

„Pane, dovolte, abych byl tím, kdo doprovodí vaši dceru na výpravě k posvátnému prameni,” pronese mladý rytíř klečící uprostřed prostorné síně.
„Dobře víš, manželi,” šeptne pánova žena zpoza trůnu, „že už tě několikrát zklamal. Nedovol, aby dostal na starost tak důležitý úkol!”
Z druhé strany se ale ozve druhý hlas, hlas stařeny. „Můj pane, proč tvá žena trvá na tom, aby tento mladý, pohledný rytíř zůstával na hradě. Víš snad, co vše se děje v jejich komnatách za zavřenými dveřmi? Ten muž ti slouží dobře a těžko najdeš spolehlivějšího, který by tvou dceru doprovázel.”


Zpěvy rytířské vás zvou na Šumavu

Ale ne na tu nudnou, kam se jedete povalovat u Lipna a možná se projít po několika krotkých kopcích.
Naše Šumava je plná kouzel, zázraků i beznaděje.
Je to zem prázdných domů a mýtin, kde už jen pár kamenů prozradí, že tu dřív stála vesnice.
Svět Našinců. Rytířů s revolverem a mečem za pasem, spanilých dam a kouzelných bytostí. Ti všichni žijí mezi námi a ne náhodou jejich společnost odráží tu naši.

Příběhy, do kterých vás zveme, nám umožní:
- vložit do hry esenci rytířských příběhů, přestože netvoříme historický larp. Středověcí rytíři jsou pro nás inspirací, ne cílem
- spojit Artušovskou legendu s rekvizitami současné doby, tak, jak to dělali historičtí autoři
- vytvořit esteticky zajímavou hru, v které je možné kreativně spojovat moderní a pohádkové rekvizity a tím umožnit intenzivnější prožitek ze soubojů a ostatních herních prvků

Co vás tedy čeká?
Svět hrdinských písní, kde se čas nezastavil. Kde se střetává dobro se zlem, přísahy neztratily nic ze své závaznosti a čest znamená víc než život.
Co na tom, že rytíři vyměnili ocel za kevlar a pod prsním plátem s erbem nejčastěji nosí maskáčovou blůzu s jehličím vz.60.
Ostatně i lesní běsi se přizpůsobili a častěji než ve vývratu po prastarém dubu je najdete v opuštěném pohraničním řopíku.

Na tvrzi Sychravo nastává čas velkého turnaje, na nějž se sjíždí družiny z široka daleka vzájemně poměřit své síly a bojovat o přízeň dam. Každý si se sebou však nese i své břímě a tak, jak jsou neklidná jejich srdce, je neklidné i okolí Sychrava. Skupiny ozbrojenců tedy vyráží na výpravy, na nichž bojují o každou zbývající mez svého upadajícího panství.