Sigulfar – pozvánka na zážitkové táboření z mystického prostředí Kyjevské Rusi


White - zveřejněno20 Květen 2014

 

logo

„…pak však proplouvali liduprázdným územím, kde nebylo vidět nic než koryto řeky a po obou březích nekonečný hustý les. Mužů se ztéto podivné země zmocňovala úzkost. Když přirazili na noc ke břehu a odpočívali u táborových ohňů, slýchali občas z dálky temné bučení, jež nevydávalo žádné zvíře, které znali. Pak jeden druhému šeptal, že toto je možná onen Železný les, o kterém tak často vyprávěli starci a v němž přebývá Lokiho potomstvo. Netrpělivě proto vyhlíželi převlaku, kde doufali potkat kupce a místní obyvatele, od nichž bude možno získat jídlo a pití a posilnit se před další cestou. A také oddechnout si od neustálé dřiny…“

Příběh  Sigulfar  vás  přenese  do  roku  1014  na  úplné  pomezí Kyjevské Rusi  na  řece Narvě  – tedy do doby, kdy se na jejím pravém břehu dokončovalo prvotní formování Vladimírova knížectví a na levém ležel  pouze  řídce  osídlený  prostor  velkých  lesů  a  ledových  stepí.  Po  řekách  pravidelně  připlouvali vikingové za obchodem a živobytím; někteří jen propluli dále k jihu a další se zastavili na delší dobu a vydávali se do osad v okolí. Někdy i rozbili trvalejší tábor.

Co to bude?

Zážitkové  dobové  táboření  SIGULFAR  je historický LARP s železnými zbraněmi pro  30  hráčů z  vikinsko-slovanského prostředí a z  přelomu 10. a 11. století,  u  něhož  bude  kladen  velký  důraz  na věrohodnost (dobovost) kostýmů, vybavení a rekvizit, ale hlavně na věrohodnost zážitků.

Dramatické táboření je zážitková akce/hra na rozhraní divadla a larpu, kde:

1. "divadlo"  znamená,  že  se  hrají  předem  vytvořené  role,  které  mají  částečně  naskriptované chování,  úkoly  a  děj  (jak  obecně  tak  i  velmi  konkrétně,  přičemž  míra  je  různá  a  závisí  na dohodě s hráčem);

2. "LARP"  znamená,  že  postava  má  ve  svém  jednání  jistou  volnost  a  hráč  se  tedy  může realizovat  podle  svého  naturelu  (samozřejmě  ve  shodě  s  postavou);  naprostá  volnost  je přirozeně v chování a mluvě. Není to tedy klasický LARP (jak je znám široké veřejnosti), ale jisté improvizované dramatické ztvárnění jak příběhu jako celku, tak i jednotlivých osobních příběhů postav;

3. příběhové  pozadí  tvoří historické  reálie uvedené  doby  z  oblasti  převlaky  na  řece  Narvě  za Narvjeským  jezerem  pod  Finským  zálivem,  historicky  potom  na  pomezí  Kyjevské  Rusi  a území obývaného ugrofinskými Esty. Místo vikinsky označované jako Eistland. Národnostní a sociální problémy potom doplňují prostor, který mají jednotlivé postavy pro jejich příběhy a konflikty;

4. hra bude dramaticky  strukturovaná,  jednotlivé  úseky  povedou  linii  příběhu  postav.  Vše bude založeno  na  věrohodnosti (žádná  virtualita,  pouze  poctivé  rekvizity)  a pravidla  takřka nebudou (v podstatě pouze technická: jak vést ten který druh boje, apod.).

tabor

Kdy a kde to bude?

Táboření se uskuteční 28. - 31. 08. 2014 v blízkosti Zruče nad Sázavou a převlaka - to je různorodost a klid. Nachází se v údolí se sráznými stěnami, bez hluku civilizace, obklopena jehličnatým i listnatým lesem.

Uprostřed údolí se rozkládají travnaté stepi, místy podmáčené, a lemují je slunná úbočí.

Pro koho to bude?

Hra  klade  důraz  na  pečlivé  ztvárnění  rolí  v  kombinaci s  dobrým  vybavením,  na  dramatické  osudy jednotlivých postav a měnící se příběh, který odráží složitou situaci na převlace – na místě, které by mohlo působit jako  stvořené pro obchod, kdyby jednotliví příchozí nebyli plni podezření a obav jak z divočiny, tak z dalších lidí a dokonce i z osudů svých vlastních druhů. A tak je příběhové tkanivo převlaky jen pozadím pro osobní příběhy postav a prožívání jejich vzájemného poznávání, spolupráce, rozporů… i zášti a nepřátelství.

Hra je dramaticky strukturovaná, rozdělená na časové úseky (epizody) a tyto vedou hlavní linii příběhu postavy a informace (pro každého hráče jiné) potom směřují jeho kroky. Ve  hře  mohou  nalézt  uspokojení  velmi  rozdílní  hráči  s  různými  požadavky:  jak  válečníci jdoucí za obchodem s bohatým vybavením a penězi – tak i prostí obyvatelé okolí. Jak hráč toužící po dramatických výstupech a aktivitě po celou dobu hry – tak i ten, kdo chce spíše tábořit a vařit a užívat si atmosféru příběhů kolem sebe. Jak přímý člověk – tak i omplikovaná pokřivená duše.

prevlaka

Za kolik to bude?

Pro  hru  je  vytvořeno  5  cenových  balíčků  s odstupňovanou  finanční  náročností  –  a  samozřejmě službami, které z nich vyplývají; rozpětí je od 450,- do 2500,- Kč.

Kdo za tím je?

Hra  je  připravována  pod  záštitou  Sdružení  příznivců  oživené  historie  a  fantasy,  o.  s.  a  družiny Sigulfar. Organizátory jsou jak zkušení pořadatelé LARPů (Řád, Bitva o Řád, Barbaria, Dark Eden), tak lidé zabývající se re-enactmentem raného středověku ve Skandinávii. 

Podrobnosti?

Veškeré informace jsou k nalezení zde: www.sigulfar.cz

Aktualizace a další zajímavosti potom tady: https://www.facebook.com/sigulfar

Úvaha o přístupu a motivaci organizátorů viz: http://www.sigulfar.cz/uvod/co-nas-motivuje

FB událost: https://www.facebook.com/events/1386663214908431/?ref_newsfeed_story_type=regular

5
Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 hlas)

facebook