Jeep vs. československý jeep


Kamil - zveřejněno23 Leden 2014

Většina larperů tuší, co to je jeep, ale neví to přesně. A když se objevil pojem československý jeep, situace se ještě více zkomplikovala a znejistila i těch pár informovaných. Odpověď na to, co je podle mě jeep a československý jeep (a jak pojem vznikl), jsem si v poslední době celkem nacvičil. Přeříkávám ji totiž tak dvakrát do měsíce. Řekl jsem si, že by nebylo od věci, sepsat ji.

 

Co je to Jeepforma

Pokud hledáte krátkou a jasnou definici, mrkněte na larpovou wiki (http://wiki.larpy.cz/Jeepforma). Jestli naopak hledáte rozsáhlý a přesný popis, doporučuji vám přečíst si dvojici článků o jeepu na larpy.cz (http://www.larpy.cz/praxe/zaklady-jeepformu-1-cast/) nebo se rovnou podívat na stránky skupiny Vi åker jeep  (http://jeepen.org/). A pokud si chcete poslechnout stručnou odpověď od Čikiho, pusťte si čtvrtý díl Role od 6:55 (http://www.larp.cz/cs/clanek/4618/role-04-s-cikim-a-dikobrazem).

Na čem se asi všichni shodnou, je, že jeepy kladou velký důraz na příběh. Aby vznikl co nejlepší a nejsilnější příběh, používají jeepy celou řadu mechanik a ledacos tomuto cíli podřizují. Co do těch mechanik a principů patří?

  • Hráči se silně podílejí na tvorbě postav a příběhu během hry.
  • Transparentnost, tedy to, že všichni hráči mají všechny informace o hře.
  • Telegrafování, pomocí něhož se třeba z propisky stane ve hře kytice růží (tedy sdělování metaherních informací ve hře způsobem, který nenarušuje její běh, více a lidštěji viz odkazy).
  • Skoky v čase a prostoru.
  • Hraní více rolí jedním hráčem.
  • Vnitřní monology.
  • A mnoho dalších.

Hráči se podílejí na tvorbě příběhu, který je dán třeba jen rámcovým tématem, vyzněním, klíčovou postavou. Mají velkou volnost ve vytváření příběhu. Ten je transparentní, protože je pro jeep důležitější dokázat ve hře „uhodit hřebíček na hlavičku“, vytvořit tím scénu a posunout děj než se nechávat hrou překvapovat. Jelikož nikdo neví, kam postavy příběh zavede a jaké předměty budou pro příběh důležité, používají se symbolické rekvizity, které se stejně jako prostředí představují spoluhráčům telegrafováním. Stejně jako hráči neví, co budou potřebovat, nemusí být ani jasné, jaké vedlejší postavy budou pro příběh důležité. Proto může jeden hráč hrát více různých postav. Některé příběhy nejsou zajímavé celou dobu a jeepy se nebojí vynechat nezajímavé části a skákat ze scény do scény skrz čas i prostor. Vše je podřízeno tvorbě silného příběhu.

 

Babylonské zmatení

A kde vzniklo to babylonské zmatení? Pokud by se k označení hry za jeep přistupovalo přísně, znamenalo by to, že by se tak označovaly pouze hry od skupiny Vi åker jeep. Žánr ale nadchl více tvůrců, rozšířil se v severských zemích a doputoval i na Slovensko. ERA vytvořila dvě hry – Minulost s. r. o. a Dva světy, které označila za jeepy a staly se etalonem jeepů v Česku a na Slovensku.

Po vzoru her od ERY začaly vznikat další hry, které používaly jeepové mechaniky, kladly důraz na příběh, ale často opomíjely jednu zásadní charakteristiku jeepu – hráče, kteří improvizací a metahrou spoluvytvářejí příběh a postavy. Vznikly tak hry, které měly pevně daný děj (sic!), rozdělený do jednotlivých scén a v podstatě s nulovým vlivem hráčů na příběh. Z širokého spektra mechanik a základu hry ve společně vytvářeném silném příběhu zůstalo dělení na scény jako prvek, který v Česku definoval jeep.

Nevím, jak k tomu došlo, jestli to vzešlo od tvůrců nebo od hráčů, ale pojmenování her dělených na scény s pevně daným dějem jako jeep se u nás zažilo. Takto vznikly skvělé hry jako El día de Santiago, Sen o múze nebo Síla bratrství. Před pár lety byla spuštěna Larpová databáze, kde se objevil štítek jeepforma s následujícím popisem:

 

Štítek jeepforma vyjadřuje (převážně komorní) larpy, které splňují alespoň dvě z následujících kritérií: symbolické rekvizity, střihy v čase či místě, tenké charaktery postav. (www.larpovadatabaze.cz)

 

Tato nutně zkratkovitá definice použila pouze vnější znaky jeepů a úplně opomenula jejich prvotní myšlenku. Proto se vůči takové definici někteří larpeři vyhranili tím, že hry které formálně vykazují znaky jeepu, ale jejich pojetí (a tím myslím hlavně onu spolupráci na tvorbě) mu neodpovídá, začali nazývat československým jeepem. Diskuse nad tím, jestli ta která hra je nebo není jeep, existovala samozřejmě i před vznikem larpové databáze, ale právě až (podle některých zavádějící) oštítkování na databázi vyprovokovalo hlasitou reakci a zavedení nového termínu.

 

Československý jeep

Československý jeep se tedy podle mě od klasického jeepu odlišuje zejména mírou zapojení hráče do tvorby obsahu larpu. V Česku dnes v podstatě stačí k označení hry za (československý) jeep to, aby byla dělená na scény. Skvělé hry naštěstí vznikají bez ohledu na to, jak je označíme. A doufám, že budou vznikat i nadále.

 

Autor: Kamil Buchtík

4
Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (1 hlas)

Pri designovaní Minulosti a Dvoch svetov sme sa od klasickej jeepformy odklonili schválne. Domnievali sme sa vtedy (a ani spätne si nemyslím, že by sme sa mýlili), že vtedajší hráči proste ten škandinávsky štýl úplne nepoberú. Dogfood vtedy doniesol z Knutepunktu nejaké originálne jeepy (pamätám si hlavne Travelers a Fatmana), ktoré sme si skúsili, boli sme z nich mierne zmätení, ale prišlo nám to dosť cool na to, aby sme sa pokúsili spraviť niečo podobné, ale svojské a viac pre ,,domáceho" hráča (heh, to znie ako komentár k futbalu :P ).

Čo je presne to iné, sme myslím, nikdy nemali presne pomenované. Po posledných KP som aspoň ja nadobudla pocit, že hlavný rozdiel, prečo jeep v Škandinábvií vôbec mohol vzniknúť, a prečo sa nám to tu vtedy zdalo tak neuchopiteľné, je v pojatí autorstva hry. Hráči na severe (alebo aspoň nejaká ich špecifická časť, ktorá jazdí na KP) považujú larp omnoho viac za svoj, než tu. Autorstvo hry nie je až tak dôležité (organizátori často hry napíšu tak, aby každý GM mohol látku uchopiť inak a po svojom a majú omnoho rozšírenejšiu kultúru zdieľania larpov než tu) a hráči sa neboja s larpom experimentovať, uchopiť ho ako chcú, robiť nečakané veci. Kdežto tu sa často operuje s nejakým strachom z toho, že to ,,pokazíme", alebo, že ,,to treba napísať blbuvzdorne, aby to hráči pochopili". 

Toš sme tie hry trochu uzemnili a prispôsobili. Že to niekto začal volať ,,československý jeep" je úsmevné :)

Inak výborný článok o onom babylonskom zmätení pojmov napísala Anna Westerling, kde mimo iné ukazuje, že pojmoslovie rozhodne nemáme dopletené len u nás ,,Naming the Middle Child" (http://knutepunkt.org/page/book/). 

Já si myslím, že jeepforma "skandinávská" je kupříkladu Lunapark Život, zmiňované hry od ERA a možná ještě i nějaké další hry. El día de Santiago není jeepforma a probůh jsme ji tak nikdy nenazývali. Nevidím na strukturovaném larpu do scén nic jeep.

IMHO je tomu nesmysl jeepforma říkat říkat čemukoliv jinému, než jeepformě. Ač tedy souhlasím, že by dávalo smysl to používat i na larpy, které nevytvořili přímo Jeepeni.

Záměrně jsem se v článku chtěl vyhnout tomu, jak si myslím, že by se měly nebo neměly různé hry nazývat. Snažil jsem se pouze popsat současný stav a trochu připomenout genezi pojmenování československý jeep, jak si ji pamatuji a jak si ji já osobně vysvětluji. Asi jsem měl používat "Domnívám se, že když někdo nazývá hru československým jeepem, tak tím zřejmě myslí...", abych lépe vyjádřil svůj postoj a úhel pohledu.

 

To, že CoM nikdy nenazýval El día de Santiago jeepem, vím. Nicméně tak činili a činí hráči. Domnívám se, že to je právě kvůli členění do scén. Ostatně podívej se na štítky El día na databázi.

facebook