Příručka přežití pro organizátora (a hráče) postapo larpů 2/2


Redakce LARP.cz - zveřejněno22 Říjen 2012

První díl článku: Příručka přežití pro organizátora (a hráče) postapo larpů 1/2

Druhý díl příručky pro organizátora (a hráče) postapo larpů se věnuje již samotným praktickým okolnostem, které se k organizaci a přežívání v prostoru outdoorového postapo larpu váží. Článek obsahuje léta shromažďované, praxí potvrzené know-how, které se mohou hodit každému organizátorovi, který se bude pohybovat v bývalé urbanizované oblasti.

Minulý díl článku se věnoval výběru prostoru pro postapo akci, designu herních mechanismů, které mohou ovlivnit chování a bezpečnost účastníků. Než se pustíme do analýzy prostoru samotného a jednotlivých objektů, kterým je potřeba věnovat zvláštní péči, pro jistotu ještě zopakujeme desatero toho nejdůležitějšího:

 1. Ujasněte si, pro koho akci připravujete a jak je náročná na samostatnost a “schopnost přežít”.
 2. Důkladně se seznamte s okolím prostoru, dodržujte rady zmíněné ve článku “Desatero pro organizátory”.
 3. Při průzkumu postapo prostorů choďte ve více lidech.
 4. Promyslete, jaké zbraně se ve hře budou vyskytovat. Podle toho informujte majitele a přísušné orgány.
 5. Pokud je součástí vaší hry herní reálné jídlo, ujistěte se, že hráči poznají ty potraviny, které do hry dáte vy. V prostoru může být řada vyhozených a prošlých věcí.
 6. Na frekventovaných místech zasypejte, či zakryjte nebezpečné díry, hromady střepů, “pasti” jako čnící kusy železa, skelnou vatu a ostnatý drát.
 7. Ujistěte se, že v prostoru není aktivní elektroinstalace a rozvodné skříně zabezpečte.
 8. Dobře si zjistěte, kdo do prostoru chodí např. sbírat železo, nebo kdo tam přebývá a situace řešte s majitelem, nebo domluvou.
 9. Při táboření v prostoru používejte na oheň jen dřevo z přírody, nenapuštěné laky.
 10. V urbanizovaných oblastech se voda nechová jako v lese. Suché místo hledejte nejlépe za deště s předstihem před akcí.

 

Samotný prostor

 Jedním z nejzásadnějších témat je velikost prostoru, po kterém se budou hráči pohybovat. Pokud budete váš larp organizovat na prostoru několika budov, je situace jiná, než při přípravě několikahektarového prostoru bývalého vojenského újezdu.

Pokud je vaše hra plánovaná na menší prostor, může být ve vašich silách ho zbavit těch nejnebezpečnějších pastí, které se v něm nacházejí. Pokud budete hrát na velkém prostoru, soustřeďte se při úklidu a zabezpečování na oblasti, kde se budou hráči pohybovat nejčastěji a nejvíce (tj. herní lokace (města), stanoviště, cesty mezi nimi).

 

Pořiďte si mapu

Na prvním místě si pořiďte dobrou mapu prostoru. Můžete použít satelitní mapy (dobré pro zjištění současného stavu) a pokud to je možné, tak si obstarejte i mapy „před apokalypsou“. Usnadní vám objevování různých nepříjemností, jako zarostlých cest, kanálů atd.

 

Zkoumání prostoru

Prvním krokem je zkoumání prostoru a hodnocení jeho bezpečnosti. Jednou z nejlepších metod je vzít co nejvíce lidí a prostor doslova proslídit rojnicí. Prostor zkoumejte v několika lidech, nutným vybavením jsou kvalitní boty, rukavice a baterka. Zakreslujte si do mapy případné nebezpečné oblasti. K mapování prostoru je dobré využít GPSku a nejrůznější místa si poznačit souřadnicemi. Usnadní vám to práci s přípravou.

Před hrou nebezpečná místa označte. Když budu dále psát o označování, myslím tím dvojí. Ve dne postačí červenobílá páska, kterou ale je potřeba doplnit lightsticky – drobným chemickým světlem, které jde vidět v noci.

Jednou z nejlepších možností je zorganizovat workshop na místě konání s předstihem. Když budete v prostoru pracovat např. jeden víkend ve více lidech, dozvíte se o prostoru mnohem více, než ze zběžných návštěv. Budou se vám tak lépe řešit všecha nebezpečí prostoru, než kdybyste je upravovali před hrou.

Po čem se dívat obzvláště opatrně?

 • Díry. Kanálové mříže jsou jednou z prvních věcí, které přičinliví lidé odnesou do sběru. Prostor se tak ze dne na den obohatí o řadu pastí. Díry po palivových bunkrech, odkryté sklepy atd. jsou velmi časté ve vojenských prostorech. Pokud hráč spadne do díry, většinou je přirozeným reflexem roztáhnout ruce od sebe, takže zpravidla nezapadne úplně dolů. Ale i tak není potřeba dále zdůrazňovat nutnost díry zasypat sutí (tam, kde se hodně chodí), případně překrýt pevnými deskami, nebo paletami. Díry vždy označte.
 • Skládky. Je potřeba rozlišovat staré „nebiologické skládky“ a nové, „biologické“. Pokud skládka smrdí, většinou to znamená, že do ní někdo přidává odpad. Takovým místům se vyhýbejte, a pokud organizujete akci na malém prostoru, zvažte úklid. Majitel může o skládce vědět (jsou za ní pokuty) a někdy můžete prostor dostat pouze za úklid skládky. Zeptejte se starosty, nebo majitele na možnost přistavení kontejneru. Nebiologické skládky jsou nebezpečné tím, že v nich bývá množství střepů. Na frekventovaných místech je označte.
 • Transformátory a elektroinstalace - většinou poznáte, že prostor není pod proudem (nikdo nebude pouštět proud tam, kde nikdo neplatí, což na postapo většinou sedí). Přesto se ujistěte na obci, nebo u majitele, že dráty pod proudem nejsou. Označte je, popř. odstřihněte. V žádném případě NIKDY nepouštějte proud do původní elektroinstalace (např. z elektrocentrály). Pokud jsou dráty pod proudem, nejlépe se domluvte s majitelem na způsobu zakrytí, nebo odpojení. Označte vše páskou a lightsticky (hráčům řekněte, co označení znamená a ještě ukažte, kde místa jsou). Už jsem viděl, jak hráč inkasoval 220V po opření o rozvod (a organizátor ho ještě seřval).
 • Ve velkých prostorech např. v Milovicích jsou poblíž opuštěných objektů revitalizované paneláky. Odtamtud může být napojen proud do míst, kde byste to nečekali. Trafostanice mohou být prorezivělé a zároveň zapojené.
 • Kusy železa čnící ze zdí  - na frekventovaných místech mohou představovat riziko. Odstraníte je nejlépe odříznutím flexou (potřebujete elektrocentrálu).
 • Rozbitá okna – nejlépe je úplně zbavte rámů, ve kterých často zůstanou skleněné okraje.
 • Skelná vata – často ji najdete tam, kde se nacházelo zateplení např. střešních prostor. Sklená vata se dokáže zařezat pod kůži a jde špatně ven. Při manipulaci s ní buďte mimořádně opatrní. Pokud hrozí, že se tamtudy budou hráči třeba plazit, místo nejlépe označte a zakažte.
 • Ostnatý drát - vojáci milují ostnatý drát a zdobí jím lesy, louky i pole (v minulosti to třeba nebyly lesy, louky a pole, ale teď jsou). Ostnatý drát vydrží, zreziví, zůstane. Pokud ho někde najdete, hlavně vypátrejte, zda ho v okolí není víc. Vaši hráči budou přelézat ploty, běhat v lese, dobývat zákopy - a v reálu by sebou nosili nůžky nebo kleště. Drát ukliďte a pokud to nebude možné, označte. Hlavně ten, který je 20 cm nad zemí a rezavá barva ho maskuje.

 

Průzkum budov

 • Většinou dokážete odhadnout, jaký je stav domu. Všímejte si střechy, stavu zdí (odpadlá omítka je ok) a stropů (díry ve stropě a podlaze nejsou ok). Dřevěné konstrukce mají tendenci padat a hořet. Vezměte nějakou tyč a zkoumejte při průzkumu cestu před sebou. Do nebezpečně vypadajícíh budov nevstupujte a zadělejte je páskou a lightsticky. Vlhké budovy bývají většinou všechny (které přišly o okna). Zásadní problém je v mokvajících zdech , které od kaluží na podlaze rozeznáte. Stav podlahy, po které je možno chodit zjistíte dobře zespod (prohlédnete si strop místnosti pod ní). Beton a železobeton, popř. panel vydrží věčnost, ale dřevěné stropy (podlahy) hnijí a propadají se.
 • Sklepení, podzemní prostory, bunkry apod. většinou bývají pro hru velkým zpestřením. Vojenské objekty jich mívají hodně. Často narazíte na snížené stropy a nošení helmy v podzemí se vyplatí. Jeden z častých úrazů bývá rozbitá hlava o strop, nebo železné futro. Při průzkumu buďte opatrní a pokud budete v podzemí chystat nějakou akci, myslete na to, že když hráče překvapíte (nebo se lekne), většinou se rychle napřímí

 

Obyvatelé a sousedé herního prostoru

 • Bezdomovci – pokud narazíte na bezdomovce, nemusí to být problém. Možná právě naopak. Ze zkušenosti z airsoftu vím, že většina bezdomovců je v pohodě, chce svůj klid a dá se s nimi normálně mluvit i vyjít. Většinou je všechno na vzájemné domluvě. Pokud máte štěstí, tak narazíte na bezdomovce, který bude nejlepším zdrojem informací o prostoru, jaký můžete najít. Bude vědět, kde rostou houby, které domy a oblasti jsou nebezpečné, kde se nachází díry apod. Také podá nejlepší informace o tom, jak často a zda do prostoru chodí sběrači kovů, policie apod. Cigaretami a pitím neuděláte chybu. Upozorněte na bezdomovce hráče, aby si je nespletli s hrajícími postavami.
 • Feťáci – občas na ně můžete narazit, mnohem častěji ale na jejich pozůstatky. Stříkačky nejsou smrtelně nebezpečné, pokud nejsou čerstvé, HIV a žloutenka mimo organismus nepřežijí. S feťáky pravděpodobně nic mít nechcete, takže platí, pokud prostor "žije", je to problém a zvažte alternativy.
 • Sousedi - pozor na sousedy v okolí postapo objektů, mnohdy to jsou sociálně vyloučené lokality. Pečlivě si předem zjistěte, kde a jak můžete dělat oheň.
 • Spoluobčané sběratelé kovů - většinou se v prostoru nezdržují, jejich práce je však pro larp ohrožující. Vytrhané kabely ze zdí jsou ještě v klidu, pokud nenaruší statiku zdí (vytrhnutím kabelu někdy spolehlivě zbouráte příčku, nosnou zeď většinou ne). Odstraněná střecha je horší. Zlo, které ale udělají téměř vždy, jsou vytrhané trubky - vnitřní svody dešťové vody. Dům hnije zevnitř a spolu s vybitými okny je ohrožována statika budovy vodou. Pokud však uvidíte kohokoliv v prostoru krást železo (zjistěte si od majitele, zda se to děje často), volejte policii, popř. je zažeňte, když je vás hodně. Zpravidla se nenechají pobízet. Pokud budete budovy uklízet a jinak zkulturňovat, dbejte na to, že sběrači kovů jsou schopni během pár dní napáchat velké školy. Opětovná kontrola již prohlédnutých budov před akcí není od věci.
 • Technaři – někdy se může kolem bývalých voj. prostorů konat technoparty. Je to v pořádku, pokud to hráči vědí a pokud zatoulaným technařům vysvětlíte, co tam děláte. Stalo se, že si skupina hrající kanibaly spletla technaře s obětí a na místě ho „sežrali“. Naopak jindy se ale podařilo hráči se zatoulaným technařem vyměnit vodu za cigarety, a to bez vystoupení z role :-)  Některé postapo kostýmy mohou vypadat jako technařské oblečení, ujistěte proto starostu, že technoparty neplánujete.

 

 

Pár doporučení k obývání prostoru

Postapo se od táboření v lese, nebo na louce výrazně odlišuje. Obývání bývalých urbanizovaných oblastí sebou přináší několik záludností, na které je dobré být připravený.

 • Prach - dávejte si pozor na agresivní prach, za minulého režimu bylo populární dělat omítky z rakovinotvorných a nezdravých věcí. Nespěte v prachu, zameteje. Pod karimatku dejte celtu, a pokud chcete být důkladní, pod celtu ještě malířský igelit. Postavit si stan v místností není tak od věci, pokud to neruší atmosféru larpu.
 • Voda – velkým nepřítelem postapo larpařů je voda. V přírodě docela snadno odhadnete, kde se dá spát v suchu, pokud máte tábornické znalosti. Postapo prostory klamou. To, co je dnes louka, nebo les, bývalo kdysi třeba hřiště, nebo ulice. Pokud budete v prostoru  cokoliv stavět, pořádně místo prozkoumejte. Podlahy hal, cesty tvářící se jako louky nesají vodu. Někdy je poznáte podle zbytků zdí, pozůstatků kandelábrů apod. Motyka a trpělivost, popř. mapa vás zachrání od nočního plavání ve skutečném bazénu.
 • Z budov, které nemají střechy, často zbyly jen obvodové zdi, ale kanalizace může být stále funkční. Během deště vás může překvapit gejzír vody v místě, kde ho nebudete čekat. Z místnosti, kterou si vyberete jako spací prostor, se stane bazén. Sledujte stropy, podle obrazců v omítce, nebo spár mezi betonovými bloky můžete odhadnout, kde bude kapat a téct voda.
 • Naprosto nejlepší je navštívit prostor za sucha i za deště (a po dešti). Zjistíte tak zákonitosti, které na daném místě platí. Pokud do budovy teče, venku může být teplo a sucho, zatímco vevnitř se bude držet voda a vlhkost.
 • Pneumatiky - téměř vždy jsou plné vody a přílišné nadšení při manipulaci je zárukou mokrého oděvu (voda v pneumatikách stojí dlouho a smrdí). Je to maličkost, ale vzpomenete si na to. Nikdy pneumatiky nepoužívejte na oheň, i když jste to viděli v postapo filmech a Africe.
 • Oheň v budovách – zejména v zimě je oheň třeba. Pokud si v místnosti uděláte ohniště, myslete na to, na čem oheň hoří, zda třeba neroztaví lino zakryté bordelem. Kouř většinou sám z okna ven nejde, pokud nepostavíte kouřovod. Najít plát plechu, hromadu cihel a nějakou trubku je sice práce navíc, ale kvalitní ohniště zvyšuje komfort o několik úrovní. Místnost se ohněm i vysuší. Při rozdělávání ohně se ale vždy řiďte pokyny majitele a zdravým rozumem. Úplnou výhrou je najít na skládce vyhozená litinová kamínka, občas se to podaří.
 • Dřevo z budov – nepoužívejte ho na oheň. Dojděte si do lesa. Třeba okenní rámy dobře hoří, ale jsou často napuštěny lakem, který je jedovatý. Opékat špekáčky nad takovým ohněm je hazard se zdravím a životem.
 • Oficiálně je povoleno používat dřevo z lesa až po dohodě s majitelem, popř. do tloušťky 8 cm. Nekácejte stromky, poraďte si pomocí soušek.
 • Zajistěte pro účastníky dostatek pitné vody. V prašném prostředí v létě je konzumace vody zásadní. Praxe potvrdila, že nejlepší řešení je mít jednoho člověka z organizačního týmu, který má na starosti jen vodu.

 

 

Úklid po akci

Přestože hrajete mnohdy na skládce, nebo brownfieldu, vaší povinností je uklidit vaše odpadky. To znamená černé pytle a kázeň hráčů, kteří nevyhazují věci na zem (což přirozeně oproti přírodě svádí, nikdo si toho většinou nevšimne). Pokuta za černou skládku po akci je až 50,000,- kč, takže odvezte váš odpad do nejbližšího sběrného dvora.

 

Autoři

Oba díly článku byly připraveny ve spolupráci několika autorů českých postapo akcí.

Josef "Dikobraz" Kundrát – MethanCity; http://methancity.cz/, methancity [at] gmail [dot] com

Jakub Doleček - MethanCity

Petr "Petrius" Turoň – Svět po pádu; http://svetpopadu.blogspot.com/, petrius [at] seznam [dot] cz

Martin "Martušák" Vaňo, PASS larpy, Střepiny; http://strepiny.larp.cz/, strepiny [dot] larp [at] gmail [dot] com

Lukáš "Drauger" Polcr, Squatt 66; http://squat66.ic.cz/, squat66 [at] email [dot] cz

3
Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 hlasů)

facebook