Cizí postavy


Výstupy Odrazu - zveřejněno22 Květen 2012

Vážení čtenáři,

Před vámi se nachází další z volné série článků, která představí jednotlivé příspěvky z konference Odraz 2011. Tentokrát Petra "Vendi" Malečková, představí článek o Cizích postavách na larpu.

Cizí postavy jsou jedním z nejčastějších prvků larpů všeho druhu. Každý ví o co jde – a zároveň je vzhledem k variabilitě přístupů k jejich úloze jen těžko pojmenovat. V následujícím článku, vzniklém jako úprava a přepracování přednášky z Odrazu 2011 si můžete přečíst stručný úvod do problematiky CP.

David

 

Na larpech se organizátoři někdy neobejdou bez speciálních postav, takzvaných CP (cizí postavy). Existují hry, kdy se CP vůbec neumísťují, nebo jen okrajově. Někteří z nás tvořili hry, které se bez CP obešly. Někteří z nás naopak tvořili hry, které obsahovaly více CP než hráčů – a to několikanásobně. My bychom se chtěli zabývat hrami, kde pracujeme s lidmi – s hráči CP. V podstatě jsme se shodli na tom, že CP jsou postavy ve hře, se kterými se hráči setkávají a interagují a jsou v přímém spojení s organizátorem. Od této definice se odvíjí i samotné funkce CP ve hře. 

 

Proč hledáme a bereme na svou akci CP?

 • Hybnost děje: potřebujeme hru posouvat někam dál, ať už questy pro hráče, nebo jakkoliv jinak
 • Atmosféra: pokud jsou CP dobře připravená, udržují svým RP (role play, hraní rolí) a kostýmem atmosféru hry
 • Roznos informací a předmětů ve hře: mohou přinášet do hry v rámci svých postav mnohé nové informace nebo předměty, například v podobě obchodníků
 • Interakce s hráči, RP: rozehrávají s hráči různé zajímavé herní situace, komunikují s nimi nebo je motivují
 • Z hlediska hráčů jsou CP: nositelé informací, předmětů a zábavy, občas určeny k zabití

Organizátor by si měl před samotnou hrou uvědomit, jaká očekávání od CP má a tato jim předestřít.

 

Jaké vlastnosti předpokládáme u CP:

 • Dochvilnost, zodpovědnost a spolehlivost
 • Akceptuje organizátora, pochopí koncept a potřeby hry, projeví správnou míru kreativity při řešení herních situací
 • Na základě svého slibu přijede na hru
 • Základní herecké schopnosti a schopnost udržet se v roli
 • Má zkušenosti, nepoužívá „neherně“, nehraje pro sebe, ale pro hru
 • Jde příkladem a je nesobecký

 

Bohužel se stává, že CP naše představy nesdílí, a pak mají hráči horší dojem ze hry a mohou získat dojem, že CP:

 • neumí dobře hrát
 • nemají dobře načtenou a připravenou postavu
 • vymýšlí si a nechápou herní svět a neznají pravidla, kterými se neřídí
 • nemají dostačující kostýmy

Před hrou bychom už měli přibližně vědět, kolik a jaké CP budeme potřebovat. V první řadě musíme tedy zajistit jejich obsazení. Nejvíce organizátorů využívá možnosti osobní pozvánky konkrétního člověka na konkrétní postavu. Dále se hojně používají i jiné komunikační kanály jako například: internetová diskuzní fóra (HL, Nyx), sociální sítě (FB) nebo webové stránky (kalendáře akcí, stránky samotné akce). Mnoho lidí, kteří měli možnost se účastnit larpu jako CP uvádí, že se o příležitosti hrát cizí postavu dozvěděli zejména na základě osobního pozvání, od svých kamarádů nebo známých. Menší procento uvedlo, že je zaujaly informace na internetu.

Najdou se mezi námi i tací, kteří nepotřebují žádným způsobem motivovat k účasti. Jedná se zejména o motivaci na larpy, které mají například dobré jméno. Může se stát, že budete organizovat první larp, nebo takový, který se teprve vyvíjí a nemá příliš dobrou reputaci. V daném termínu může být akcí i více nebo jiné komplikace. 

 

Jak motivují organizátoři v Česku svá CP?

 • Zajímavou hrou
 • Zajímavou postavou
 • Odpuštění/vrácení registračního poplatku 
 • Benefity (stravování, nápoje, zázemí…)
 • Účast přátel a známých
 • Vnitřní motivace (chce zlepšit hru, hrát pro hráče aj.)

Na některých larpech se stává, že komunikace mezi CP a organizátorem utichá domluveným příjezdem na hru. Mnoho z námi oslovených CP by předherní komunikaci uvítalo a někteří by se na ní chtěli i aktivně podílet, především při dotváření jednotlivých dlouhodobějších CP. Nemusí se nutně jednat o dlouhá osobní setkání, některé problémy se mohou řešit přes emaily, IM (jako je např. ICQ) apod. Další variantou je skupinový nebo individuální briefing, kde je možné vysvětlit základní nebo i podrobné informace ke hře.

 

Co je důležité zajistit před hrou? Co CP vyžadují?

 • Informace:
  • Základy konceptu hry/cíle
  • Pravidla
  • Postava - jméno, charakter, schopnosti, cíle, kostým, inventář postavy, konexe (např. fotografie), čas výstupu, životnost, historie postavy

Důležitý při jakékoliv práci s lidmi je jejich komfort. Je dokázáno, že člověk, který se dobře cítí, podává mnohem lepší výkony, než člověk, který je ve stresu a bez uspokojení základních potřeb (viz Abraham Maslow a teorie základních potřeb). Samotný fakt, že budeme mít spokojená CP, znamená, že si tvoříme i dobrou reklamu, kterou budou nosit hráči CP a následně i spokojení účastníci.

 

Co ocení hráči cizích postav?

 • Materiály ke hře na místě a časový plán (viz informace)
 • „Balíčky“ pro CP (informace o postavě, inventář atp.)
 • Šatna/kostymérna (vlastní zázemí s možností zapůjčení kostýmu)
 • Místo vyhrazené pro CP 
 • Pití/jídlo
 • Teplo
 • Spánek
 • Relaxace, čas pro sebe
 • Hlášení, zpětná vazba
 • Poděkování

 

Co je důležité při hře? Jak pracovat s CP?

Práce s CP na hrách, kde se jich využívá jen několik nebo se jejich úloha příliš neliší od běžných hráčů, se ještě dá zvládnout „na koleni za pochodu“. Občas to však vede k tomu, že to organizátora neúměrně časově zatěžuje a potenciál CP zůstává plně nevyužit. Při větších akcích, kde je potřeba koordinovat početnější týmy CP, už s tímto jednoduchým modelem nevystačíme. Neznamená to, že bychom museli vymýšlet nic složitého, většinu věcí pro práci s lidmi už někdo vymyslel a nám stačí se inspirovat.

Můžeme na LARP nahlížet jako na projekt, který je připravovaný nějakým organizačním týmem, kde má každý své vymezené úkoly a zodpovědnost. Hráči/účastníci jsou našimi klienty, kteří očekávají kvalitní, dobře připravenou hru a hráči cizích postav jsou tu naši „zaměstnanci“, kteří naši vizi pomáhají uskutečnit. Už jsme si řekli, že o CP je třeba se starat, od výběru vhodných adeptů, přes předherní přípravu, až po udržování kontaktu, aby dorazili na místo konání.

Ze zkušeností, z diskusí s organizátory a z obecných zákonitostí řízení lidských zdrojů, vyplývá, že je vhodné pověřit alespoň jednoho člena organizačního týmu, aby měl na starost jen CP, (připomínám, že se pořád bavíme o konceptu hry, která stojí do jisté míry na CP) tento koordinátor (CP master apod.) je zodpovědný za výběr hráčů cizích postav do konkrétních rolí, za jejich předherní instruktáž (musí tedy znát poměrně dobře pravidla), a za jejich působení ve hře samotné, tedy

 

CP master

 • funguje jako „rozhraní“ mezi hlavním organizátorem a hráči CP
 • je pro ně k dispozici, má odpovědi na jejich otázky
 • ví, kde CP aktuálně jsou
 • ví, kde jsou pro ně nachystané rekvizity, balíčky, kde je zázemí
 • má přehled o plánovaném i aktuálním vývoji hry a umí říct, kdy budou CP potřeba
 • alokuje spotřební CP podle potřeb hry a lidí, které má k dispozici
 • stará se o to, aby netrpěli hladem a žízní, zimou nebo horkem a dalšími neduhy
 • dostává od CP hlášení o jejich interakcích s hráči a tím i nepřímo o vývoji hry (další funkce je například uvolnění nahromaděného stresu CP, snazší přepínání mezi jednotlivými rolemi a v neposlední řadě se pobaví)
 • ověřuje, že vše ohledně nasazení CP funguje jak má a řeší případné problémy

 

Závěrem bychom chtěli podotknout, že co hra, to specifický typ řešení problémů u konkrétních situací a že není v našich silách postihnout veškerou problematiku tohoto tématu. Jedná se spíše o shrnutí informací, které už všichni známe.

 

TEČKA 

 

Petra "Vendi" Malečková


Petra „Vendi“ Malečková

Spoluzakladatelka občanského sdružení Krokodýl. Několik let připravovala tábory pro Stáje Štětice, spoluvytvářela kurz Smíchov pod Prázdninovou školou Lipnice a občas je viděna na akcích České cesty. Při studiu psychologie se ještě věnuje dramatické výchově, kterou uplatňuje nejen při kurzech, ale i na larpech, o které se zajímá od roku 2002. V roce 2007 spojila lásku ke koním a psychologii v jedno zaměstnání v Eponě.

 

Tento článek byl publikován ve sborníku z larpové konference Odraz 2011

4.8
Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (5 hlasů)

facebook