Novoroční slovo správce LARP.cz


Tarenor - zveřejněno01 Leden 2011

PF 2011

LARP.cz je projekt, který jsme v občanském sdružení Asociace Fantasy plánovali dlouhou dobu, ale až v roce 2009 došlo k jejímu opravdovému realizování. Za rok 2010 jsme sledovali vývoj webu a chování na něm. 

Kalendář

Nejnavštěvovanější sekcí je podle očekávání kalendář akcí. Navázal na kalendář akcí ASF a byl nepřímo podpořen Zipovým kalendářem dřeváren FAS, jehož činnost byla k začátku roku 2010 ukončena. Současný kalendář se ale oprostil od pouhých dřeváren a nabízí přehled všech her souvisejících s larpem. I díky tomu se stal právě on nejkomplexnějším přehledem u nás. Navíc vyznačení podpory akce občanským sdružením se týká všech o. s., které o to požádaly.

Za rok 2010 zadali pořadatelé 158 akcí.

62 larpů, 54 bitev, 10 městských larpů, 4 soutěže/turnaje, 15 společenských událostí, 7 táboření/soustředění, 6 přednášek/konferencí/dílen

86 fantasy akcí, 15 středověkých, 10 postapo, 9 ze současnosti, 6 sci-fi, 6 historie-jiná, 3 detektivní, 3 starověké, 1 World of Darkness, 1 kyberpunk, 1 Asie

25 akcí na kalendáři pak bylo pořádáno či podporováno nějakým občanským sdružením. 

Co jsem mohl sledovat, pak se letos staly velmi populárními komorní larpy a proto došlo ke změně na kalendáři: sekce larpy se rozdělila na komorní larp/y a outdoor larp. Dále je sekce městský larp přejmenována na městské hry, abychom mohli do nich bez obav zařadit i jiné pervazivní hry (například Mafie).

O obsahu kalendáře však budou stále rozhodovat pořadatelé a zájem hráčů, proto zastoupení jednotlivých akcí je právě na nich.

Články

Články se staly součástí LARP.cz. Velký dík za to patří šéfredaktorce Kristýně Tamchynové - Aurill, která mimo jiné neúnavně oslovovala organizátory s žádostmi o pozvánky a reportáže. 

Za rok 2010 vyšlo 67 článků, většina z toho jsou reportáže, pozvánky či jiné články o akcích. Stále aktualizovanými jsou články Akademické práce na téma LARPLarpy v médiích obsahující přehled prací/článků a pořadů.

Přidali jsme panely, které uveřejňují články ze stránek larpy.cz a larpard.cz

Nemůžeme tedy říci nic jiného, než že v roce 2011 budeme pokračovat v uveřejňování dalších článků.

Druhé poděkování tedy patří redakci LARP.cz jmenovitě Lence Dráčeti hlavně za foto ilustrace, Edhi za odborné poradenství a Alquamírë za jazykový drobnohled.

A samozřejmě musím poděkovat všem autorům, kteří články napsali.

Další sekce webu

Vcelku se uchytily inzeráty, kolem padesáti věcí na prodej a 33 na půjčení. Nemohu říci kolik transakcí proběhlo, o tom přehled nemám. I tak jde dle mého názoru o dobrý projekt zprostředkování věcí.

Fórum se nestalo středobodem komunikace mezi larpovou komunitou, jiné obecné komunikační nástroje jsou již zaběhlé a lidé jsou tam zvyklí, což je fakt, který těžko změníme. Komunitní portál tedy LARP.cz v roce 2010 byl do té míry, do jaké se zabývá komunitním zájmem.

Když už je řeč o Komunitě: na webu se za prezentovalo přes 60 skupin a za rok zaregistrovalo kolem 400 uživatelů.

Sekce Odkazů může být doplňována každým registrovaným a je o ní staráno. Přidávám vše, o čem se domnívám, že za to stojí.

Fotogalerie je žalostně poloprázdná, což ovšem není takovým překvapením. Ani jsme neusilovali o to, že bychom konkurovali soukromým galeriím na Facebooku či rajčeti. No a ti pořádní fotografové si udělají rovnou vlastní doménu :) Dále byla ukončena snaha o vytvoření jedné velké databáze fotek z dřeváren.

Grafika

Ach ta grafika. Plácáme se s ní už měsíce a výsledek zatím žádný. Vedoucí grafiky Mealtiner slibuje, že se k tomu dostane v lednu, hned jak dopíše diplomku. Sháníme ještě hezký kostým upíra/upírky (spíš tedy holky), chcete-li zapózovat ve svém kostýmu, napište na mealtiner [at] mealtiner [dot] net

Překlad

Za rok 2010 jsme přeložili prvky webu a něco málo článků do angličtiny a němčiny. Pokud chceme, aby se na LARP.cz jako slepí necítili lidé ze zahraničí, pak velmi uvítáme další překladatele.

Co chystáme na rok 2011

1) Pokračovat ve stávající práci. Za uplynulý rok jsme spoustu věcí doladili a upravili. Nyní už bude spíše docházet k opravám než k úpravám i když vývoj webu asi kompletně neustane nikdy.

2) Vyhotovení nové grafiky.

3) Překlad důležitých částí webu.

Poděkování

Nakonec musím poděkovat všem, kteří v uplynulém roce pomáhali s činností na LARP.cz.

Jmenovitě a v první řadě Janu Prokopovi - Waltherimu, jehož jsou stránky dílem a který na nich pracuje často i nad rámec smlouvy,

výše zmíněné redakci LARP.cz a autorům,

Mealtinerovi,

Caldurovi a Tori za překlady,

Petrovi Hruškovi a Edrikovi za technickou podporu,

kamarádům a známým z fóra, kteří navrhovali úpravy a vylepšením, 

a nakonec všem, kteří svou činností přispěli k rozvíjení larpů jako takových.

 

Larpu zdar, 

Tarenor

0
Váš hlas: Žádná

facebook