Fenomén jménem airsoft ve světě larpu


Annie - Posted on 07 June 2011


Úvodem o airsoftu

Většina lidí ve fantasy komunitách už někdy jistě zaslechla pojem airsoft. Mnoho z těch, kterým tento pojem alespoň trochu něco říká, nazývá hráče airsoftu velice často recesistickými jmény typu  „plastometčíci“ nebo „kuličkáři“, ale i dalšími, občas velice nelichotivými výrazy. Důvody jsou prosté. Airsoftové hry jsou pro většinu nezainteresovaných lidí jen dětinské a neprofesionálně připravené hry na vojáčky s maketami zbraní, které fungují na principu stlačeného vzduchu (od toho název z anglického „air“), který dává do pohybu mechanismus, díky kterému lze těmito zbraněmi poměrně přesně střílet na různé vzdálenosti malé plastové kuličky.

Proč ale připadají mnoha lidem dětinské? Protože za hráče airsoftu se dost často považuje kdejaký malý kluk, který si u Vietnamců koupí tepláky potisknuté nějakým maskovacím vzorem a od maminky dostane k narozeninám svou první čínskou zbraň, se kterou pak chodí střílet s ostatními vrstevníky do polí za sídlištěm, popř. do opuštěných budov. Tito jedinci pak také často ignorují fakt, že airsoftové zbraně jsou podle zákonů České republiky zbraněmi kategorie D, což znamená, že mohou být legálně drženy až od 18 let a nesmí být na veřejnosti nošeny viditelně. Bohužel, někteří z této fáze nikdy nevyrostou a dělají pak českému airsoftu jen zbytečnou ostudu a často i nevyžádanou reklamu.

Skutečný airsoft má vypadat opravdu jinak. Jeho hráči by měli mít určitý smysl pro zodpovědnost a disciplínu, nicméně airsoft (a airsoftové  akce samy o sobě) může mít mnoho podob, stylů a kvality, jde jen o to, co hledáte a co vám sedí. Můžete si zajet zastřílet s partou známých do některého z bývalých vojenských prostorů jen tak na odpoledne, účastnit se nějaké komerční akce s hromadou lidí bez scénáře a nebo akcí, kde se simuluje nějaký reálný či vymyšlený vojenský konflikt nebo se pokusit na víkend splynout s okolím, plnit nejrůznější úkoly v týlu nepřítele a nenechat se nikým vidět. A samozřejmě mnoha dalších. Ve snaze pořádat co nejkvalitnější akce a sdružovat okolo nich kolektiv spolehlivých hráčů a organizátorů vznikla komunita Globalsoftgames.

 

                  

          Apocalypto, autor: GSG               Border War, autor: ZED (HU)               Raven´s night, autor: GSG

Co je GSG

Jedná se o uzavřenou komunitu pro hráče, organizátory akcí, fotografy, novináře a další zájemce o problematiku airsoftu v trošku netradiční perspektivě. Komunita Globalsoftgames (GSG) se snaží vytvářet originální akce s nezapomenutelnou atmosférou a dávat tím tak českému airsoftu něco nového. Na své si zde přijdou jak zatvrzelí militaristé, tak i lidé, co nejen rádi střílí, ale kteří si i rádi „hrají“. Děje se tak prostřednictvím nejrůznějších výukových nebo zátěžových kurzů nebo velkých i malých akcí různých zaměření. Tyto akce se konají jak v terénu, tak i v městském prostředí, mají svůj scénář, dobře vypracované pozadí a možnosti odehrání mnoha larpových rolí, které dokreslují příběh. Své místo si tak ve hře najde téměř každý. Komunita je ale částečně uzavřená a možnost vstupu mohou získat pouze lidé, za které je ochoten se zaručit někdo ze členů a kteří mají osvojena pravidla slušného chování, fair-play a jsou ochotni vlastní iniciativou obohatit svět airsoftových her svou jedinečností a osobitým přístupem. GSG si tak udržuje přehled o svých členech, jejichž chování je také vizitkou komunity a díky tomuto uzavřenějšímu celku tak mezi lidmi prakticky neexistuje anonymita.

                        

          Memento, autor: GSG                   Karakan, autor: GSG                 Memento, autor: GSG

Akce GSG

GSG od svého vzniku pořádá své akce, které se zaměřují jak čistě na military airsoft, milsim (military simulace), tak i na larpové akce, kde airsoftové zbraně pouze vylepšují prostředí. Kromě vlastních akcí komunita GSG ale mnoho jiných podporuje, dává jim prostor pro prezentaci na svém webu a nebo se přímo či nepřímo podílí na jejich organizaci. V současnosti je nejlepším příkladem opakovaná účast GSG na mezinárodní milsimové akci (pořádané v ČR) Border War. Na letošním již třetím pokračování této úspěšné akce, letos pojmenovaném jako "The battle of Gubatan" (natáčela zde i reportáž Česká Televize), komunita ztvárnila obyvatele místní vesnice El Pescado, kterou mělo GSG takřka kompletně pod patronátem. Vesnice byla pro potřeby obyvatel obohacena např. o veřejné osvětlení, několik pevných budov, poštovní síť, bistro, kostel, hřbitov, místní radiovou stanici a o mnohá jiná vylepšení.

Další velké milsimové akce, které GSG v minulosti pořádalo, byly především Hellhole Line, kampaň Machtergreifer a Prisonquake (jehož průběh zaznamenávala rovněž Česká Televize), který byl prozatím poslední z této série velkých her pořádaných GSG, nicméně brzy očekáváme další. GSG pořádalo také dvě celoroční hry, kde se mísila hra v reálném čase s víkendovými akcemi v rámci kampaní. Šlo o hry Karakan a Apocalypto, třetí jim podobná se připravuje. V souvislosti s Karakanem brzy proběhne milsimová víkendová hra s názvem Chronicles of Karakan (C.O.K.), která bude na původní celoroční hru navazovat a bude kombinována s hrou v reálném čase, tj. podobně jako hra.

S prakticky čistě larpovými akcemi se na GSG můžete setkat také, za dobré zástupce této kategorie her lze považovat např. akce Blood Money a Memento, které měly podobu městského víkendového larpu. Občas se lze setkat ale i s akcemi, které s airsoftem nebo larpem nemají zdánlivě nic společného. Typickým příkladem je akce 1000m Radioconquest, což je každoroční pokus komunity GSG se spojit mezi sebou po celé České republice pomocí radiových stanic a snaha navázat co nejdelší čisté spojení mezi jednotlivými body. Tento rok se akce účastnilo rekordních 28 teamů a nejdelšího obousměrného spojení mezi jednotlivými body se podařilo dosáhnout přibližně 185 km vzdušnou čarou. V případě jednosměrného spojení to bylo 220 km.

Členové komunity se neschází jen na akcích, ale i na různých setkáních, která se pořádají několikrát do roka. Největší z nich je každoroční Placatice, která bývá zpravidla koncem sezony, kde se schází většina aktivních členů GSG z celé republiky. Jedná se o odpočinkový sraz komunity spojený nejčastěji s nějakým společným zábavným programem a grilováním, kde se hodnotí uplynulý rok, činy členů, nejlépe odehrané role a další.

          

                                      1000m Radioconquest, autor: GSG                Profisurvival, autor: GSG                       

Tréninky a kurzy

Další samostatnou kapitolou jsou kurzy. GSG se skrze ně snaží dát lidem možnost rozvíjet se, vzdělávat a zažít něco víc. V současné době jsou nejoblíbenější víkendové výcviky zaměřené na přežití v různých podmínkách zátěžového typu jak po fyzické, tak i po psychické stránce pod vedením profesionálních instruktorů. Jedná se především o tzv. Profi Survival, který je inspirován výběrovým řízením speciálních, nejen armádních složek. Zahrnuje mimo prostoru, včetně veškerých aktivit spojených s výcvikem. Podobným kurzem, nicméně zaměřeným na přežití v zimě, je Bílý výcvik, který má účastníky prověřit v extrémních zimních podmínkách a naučit je, popřípadě doplnit, další potřebné dovednosti. Pro úspěšné absolventy těchto kurzů jsou pak otevřeny ještě jiné, specializovanější, nicméně tyto jsou spíše považovány jako odměna a konají se velice zřídka. Pokud byste si příliš nevěřili nebo by zátěžový kurz nebyl zrovna váš šálek kávy, možná by se vám mohl zalíbit některý z výukových programů, jako např. Takticko-operační trénink, který má za úkol účastníky naučit se lépe pohybovat v terénu a seznámit s metodami taktiky, které jsou použitelné i pro airsoft. A pokud byste si trochu rádi odpočinuli od zbraní, můžete se přihlásit na výcvik zdravotníků, radistů-operátorů, slaňování, kurz sebeobrany, paravýcvik nebo třeba potápění. A jaké mají tyto kurzy výhody? Strávíte svůj čas programem, ze kterého si něco odnesete a zažijete věci, které v běžném životě jen obtížně zažijete. To vše v kolektivu přátel, které spojuje víc, než jen láska k airsoftu.

 

      

             Border war 2, autor: Laexa         Border war, autor: ZED (HU)        Border war 3, autor: Annie

Rozhovor

Jak vlastně došlo ke vzniku GSG? Za jeho počátky stojí především Josh, dnešní „leader“ komunity a nejvyšší autorita.

Joshi, můžeš prozradit něco o vzniku GSG?

V létě roku 2005 jsem prvně přičichl k softu a na jaře 2006 jsem zorganizoval první akci Aliens Day, která ve své době znamenala průlom v kvalitě i přístupu k organizaci airsoftových akcí v lokalitě Severní Moravy. Vzhledem k úspěchu akce jsem začal ještě téhož roku plánovat pokračování s názvem Aliens Day 2: Monsters & Machines, která příběhově navazovala na první akci a rozvinula další možnosti. Aby bylo možné plánovat čím dál složitější a propracovanější akce, vznikla mezi těmito dvěma akcemi  potřeba vytvořit engine (forum), na kterém by organizátoři mohli komunikovat s účastníky na jednom místě a vytvořila by se tak i komunita prověřených a bezproblémových hráčů. Bohužel do začátku
Aliens Day 2: Monsters&Maschines nebyly stránky GSG hotové, nicméně lidem už bylo avizováno, že se podobný projekt připravuje.

A kdy tedy k tomu došlo?

GSG bylo spuštěno 24. 8. 2006 a 10. 10. 2006 na něm byla oficiálně rozjeta celoroční akce Karakan. Byla to první celoroční hra z produkce GSG a akce, které se během něj odehrály, jsou dobře zdokumentovány včetně bezprostředních zážitků lidí, recenzí, prescenárií, příběhů etc.

A kdy Karakan vlastně skončil? Povedlo se akci udržet v běhu po celý rok?

 Ano, podařilo. Karakan skončil přesně o rok později, tedy 10. 10. 2007. Pak jsem musel dát nohu z plynu, protože mě akce vyčerpala finančně i energeticky.


Karakan ale nebyla poslední velkou kampaní GSG.

Ne. V roce 2008 následovala další celoroční akce Apocalypto pod taktovkou Miresse a Kamby, kteří skončili podobně vyčerpaní :) Nicméně další kampaní byl Radarův Machtergreifer. GSG těmto kampaním i jiným akcím poskytlo zázemí a prostředí ve kterém se mohly odehrávat larpové interakce včetně komunikace a řízení velkého množství lidí z jednoho bodu.

Všechny zmíněné akce byly, pokud si dobře pamatuji, stylizované trochu do stylu science fiction, ale v současné době se objevují spíše akce, které se snaží být co nejreálnější. Jak došlo k této změně?

U mne osobně došlo ke změně následkem účasti na speciálních výcvicích, jako např. Profi survival. Akce, které jsem chystal tenhle „trend“posunu od science fiction k milsim pak odrážely. Šlo převážně o akce Hellhole Line a Prisonquake. Společným jmenovatelem však zůstaly precizní příprava, důraz na každého jedince, angažovanost účastníků a v neposlední řadě atraktivní grafické zpracování :)

        

   Plakát Hellhole line, autor: Josh           Karakan, autor: Josh         Plakát Aliens Day, autor: Josh

Závěrem

Zaujal vás náš článek? Máte rádi nebo hrajete airsoft, zajímáte se o military tematiku, jezdíte na dřevárny, larpy, či hrajete některé RPG hry? Chtěli byste své zájmy podobně jako my spojit dohromady, zkusit si něco nového a setkat se s dalšími lidmi, kteří o tuto problematiku mají zájem? Měli byste zájem o spolupráci či se přidat ke komunitě, ale nemá se za vás kdo zaručit? Pokud myslíte, že si máme vzájemně co říct, pokračujte registrací na stránkách http://www.globalsoftgames.com/ a napište nám něco o sobě.

Za GSG sepsala Annie

 

4.666665
Your rating: None Average: 4.7 (3 votes)

Povedený článek Annie, líbil se mi.

Hot news

Nejbližší larpy