Pronájem hradu


2 replies [Last post]
User offline. Last seen 7 years 48 weeks ago. Offline

Zdravím,

s pár dalšími přáteli vymýšlíme larp a chtěli jsme ho uspořádat v prostorách nějakého hradu. Máte někdo zkušenosti s pronájmem nějakého hradu ? Nebo mohli by jste mě někam nasměrovat na koho se obrátit atd. ?

Předem díky. Smile

User offline. Last seen 7 years 48 weeks ago. Offline

Hrozně moc díky, za info. Už jsem myslel, že mi tu nikdo neodpoví.

PatriK's picture
User offline. Last seen 5 years 28 weeks ago. Offline

Na Točníku jsou celkem ochotní. Obrať se na orgy Gothicu (toho, co se odehrává na Točníku), určitě ti poradí.

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

Hot news