Pro veřejnost a média


Jak se píše LARP?

Tarenor - zveřejněno30 Září 2009

Zkratka LARP - Live Action Role Playing se již vžila do českého povědomí, minimálně v komunitě účastníků. A protože se jedná o krásně vyslovitelnou zkratku, začala se tato zkratka skloňovat jako jakékoli jiné české slovo. Z iniciálové zkratky tak vzniklo tzv. zkratkové slovo, které má charakter samostatného slova jak po stránce zvukové, tak tvaroslovné.

Pořádání larpu je tak jazykově zcela v pořádku. A jak je to vlastně s tím LARPem? Jako jednoduchá pomůcka slouží slovo LASER...

facebook