Konec dějin? 2.0


Basic information
Date:29. - 31. March 2019
Organizer:Rolling
Type:Konference/workshop (Současnost)
Number of participants:59
Other information:18+, Hra vhodná pro nováčky, Hra vhodná pro zkušené,
Support:none
Venue
Region:Středočeský
City:Chotětice
Place:Dvůr Chotětice
Registration information
Participation:Nutné podat přihlášku
Web:http://konecdejin.rolling.cz
Description

Konec dějin je simulací politického jednání s přímým dopadem rozhodování jednotlivých účastníků na dění ve zjednodušeném, ale realitu kopírujícím světě. Hra probíhá v několika blocích, z nichž každý odpovídá přibližně dvěma „skutečným“ letům, v rozmezí let 2006 až 2014.

Hráči ztvární diplomatické týmy přibližně dvaceti států, které se setkají na konferenci k problematice Blízkého východu. Kromě konfliktů na mezinárodní úrovni se v některých týmech odrazí i vnitropolitické spory a ve výjimečných případech i převraty a revoluce ve státech, z nichž diplomaté pochází. Pozice diplomatů je však vždy taková, aby bylo umožněno jejich setrvání na konferenci, i když v jejich vlasti dojde k převratu – ­ změnit se však může jejich postavení v týmu.

Konec dějin není zaměřen na složité osobní příběhy postav a vztahy mezi nimi: naopak, role jsou naznačeny zjednodušeně a spíše v kontextu států, které hráči zastupují, i přesto však na hře může docházet k emocionálně vypjatým situacím. K napětí ve hře přispívají pravidelné zpravodajské vstupy, informace tajných služeb, možné konflikty uvnitř delegací, kde jednotliví zástupci reprezentují různé názorové proudy v zemi, a spory mezi státy, které mohou vyústit i ve válečný konflikt. Těžiště hry však tkví ve vyjednávání a v „ochutnávce“ atmosféry vysoké mezinárodní politiky – od účastníků je proto očekáváno dodržování dress code a norem chování, odpovídajících státům, které zastupují. Odměnou jim za to je unikátní zážitek okořeněný řadou morálních a etických dilemat a nahlédnutí pod pokličku toho, jak se „vaří“ dějiny.