Objevili jsme Cech vlka, část I.


Alwin - zveřejněno16 Červenec 2012

Cech Vlka je skupina nadšenců fantasy, kteří nechtějí na larpy jen jezdit, ale mají v plánu svou aktivitou značně přispět ke zdokonalení tváře akcí formou společné práce ve spojení s uměleckými řemesly.

Cech vlka je odvážný projekt, který si vzal za úkol obohatit kolorit larpů. Sestává se zhruba z patnácti příznivců fantasy, kteří ovládají různá umělecká a výtvarná řemesla. Na první pohled skupina jako každá jiná, ovšem pod kápí této všednosti se skrývá nebývalá originalita. Usilují o zdokonalení kostýmové úrovně na larpech i dřevěných bitvách.

 

Jejich tvorba má především inspirovat ostatní lidi z komunity, přičemž každý z členů cechu nabízí možnost zakázky pro potenciálního zájemce jako samostatný řemeslník. Ti všichni mají své vlastní webové stránky a Cech vlka jim poskytuje prostor, kde mohou realizovat své nápady, které jsou posléze dostupné i lidem mimo jejich společenství. To sestává z lidí rozličných profesí, které členům dovoluje využít možnost si vytvořit praktický a hlavně funkční kostým v zázemí k tomu určeném.

 

  Chtěli bychom organizovat spíše workshopy či soustředění. Řemeslníků a schopných šermířů máme dost, ovšem tyto myšlenky jsou zatím v plenkách.  

 

... říká vedoucí cechu Petr Liška, čímž potvrzuje fakt, že skupina je zatím ve svých počátcích a než se plně etabluje, bude muset vypotit ještě mnoho krve a potu. Je nutné podotknout, že skupina jako taková funguje uzavřeně, čili přijímá pouze takové lidi, kteří mohou nabídnout určitou řemeslnou finesu, jež v soupisu jejich dosavadních aktivit ještě chybí či mohou nabídnout jiné kreativní schopnosti. Už nyní je možné u nich nalézt zručné švadleny, kováře, truhláře, IT specialisty, několik fotografů, zdravotníky, amatérské hudebníky, spisovatele a výtvarníky.

 

  Začínali jsme na tradičních postupech výroby, které jsme časem vylepšili o nové nápady i vhodnější materiály. Často se inspirujeme v zahraničí. 

 

Jejich výrobky jsou tedy z části vlastní tvorba a z části inspirace ze zahraničních zdrojů. Jelikož ještě nemají věhlas, který by chtěli, musí se spolehnout na internetové zdroje, návody a rady ostatních lidí. Ty potom přetvořují v kostýmy, doplňky a zbraně, které se mohou pochlubit vysokou kvalitou a mírou autentického zpracování.

Zbraně mají železné hrušky kvůli vyvážení. Cech se snaží dostát železárenským měřítkům. Zároveň se daří vytvořit realistický vzhled povrchu věcí tak, že z dálky jsou některé zbraně zaměnitelné s železnými - to dělá hlavně profilovaná čepel se žlábkem. Jejich výrobky jsou vytvořeny z dostupných druhů kůží, kožešin, kovů, dřevin i umělých materiálů. V současné době pracují na zavedení a vyladění technologie odlévání.

Jako všechny dnes známé skupiny, organizace a firmy musí i oni někde začínat a poprat se s démony neúspěchů, aby jim jejich úsilí přineslo vytoužený výsledek. Tím je veřejné povědomí. Mají webové stránky, které se nyní stále ještě rozrůstají o nové odkazy, ale i tak je na nich možné se už nyní dočíst základní informace.

Jejich specializace směřuje spíše dovnitř než ven. Potenciální zájemce o jejich práci může kontaktovat na jejich webu kteréhokoliv řemeslníka a vyjednat s ním podmínky zakázky ovšem je nutné mít na paměti, že cech nefunguje na bázi internetového obchodu jako například Drakkaria nebo Hůrka. V této chvíli zájemce jedná s řemeslníkem jako se samostatnou osobou a Cech vlka mu k němu poskytuje jen snadnější přístup.

Cech vlka oficiálně vznikl 14. dubna letošního roku v Pardubicích. Několik zdatných řemeslníků a výtvarníků se rozhodlo založit skupinu zaměřující se na tvorbu praktických a funkčních kostýmů. Úmyslem je nabízet se jako hodnotná kulisa do akcí rozličných žánrů a velikostí.

Cech také spolupracuje s občanským sdružením Thilisar a hodlá se v budoucnu aktivně přičinit na tvorbě projektu Heroes. Nazývají se cechem, protože pod sebe seskupují řemeslníky a tvoří tím ojedinělou analogii ke středověkým cechům, ze kterých se vyvinuly dnešní moderní firmy.

Jan "Alwin" Herajt

Dále se můžete těšit na rozhovor s členy Cechu vlka a budete mít možnost nahlédnout do pozadí jejich tvorby prostřednictvím portrétů jednotlivých členů.

2.8
Váš hlas: Žádná Průměr: 2.8 (5 hlasů)

facebook

Nejbližší larpy